สถานทูตเวียดนามประจำกัมพูชาจัดการพบปะต้นวสันต์ฤดูปีมะเมีย๒๐๑๔

(VOVworld) – กล่าวปราศรัยในพิธีที่จัดขึ้น เมื่อค่ำวันที่๒๑เดือนนี้ ท่านโงแองหยุงเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำกัมพูชาได้อวยพรให้ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในกัมพูชามีความสามัคคี ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ 
สถานทูตเวียดนามประจำกัมพูชาจัดการพบปะต้นวสันต์ฤดูปีมะเมีย๒๐๑๔ - ảnh 1
ท่านโงแองหยุงเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำกัมพูชากล่าวปราศรัยในการพบปะ

(VOVworld) –  กล่าวปราศรัยในพิธีที่จัดขึ้น เมื่อค่ำวันที่๒๑เดือนนี้ ท่านโงแองหยุงเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำกัมพูชาได้อวยพรให้ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในกัมพูชามีความสามัคคี ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ มีส่วนร่วมผลักดันสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้พัฒนายิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ
ก่อนหน้านั้น ในช่วงบ่าย ท่านโงแองหยุงได้พบปะกับตัวแทนชมรมชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามโดยกำชับให้ชมรมให้เความคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของกัมพูชา มีความสามัคคีร่วมกันทำมาหากินพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจของครอบครัว ชาวเวียดนามที่อาศัยในกัมพูชาควรให้ความสนใจถึงการศึกษาของบุตรหลานเพื่อสามารถปรับตัวเข้ากับประเทศกัมพูชาและมีส่วนร่วมเชิดชูสถานะและบทบาทของชมรมในกัมพูชา เป็นสะพานเชื่อมความสามัคคี และสัมพันธไมตรีระหว่างสองประชาชาติ ท่านโงแองหยุงย้ำว่า“พวกเราต้องผสมผสานเพื่อสามารถประกอบธุรกิจในกัมพูชาได้อย่างมั่นคงเพื่อมีส่วนร่วมให้แก่การพัฒนาของกัมพูชาเพราะการพัฒนาของกัมพูชาก็หมือนการพัฒนาของเวียดนาม เราสร้างความร่ำรวยให้แก่ตนเองคือสร้างความร่ำรวยให้แก่ครอบครัวพร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ดังนั้น บรรดาชาวเวียดนามที่อาศัยในกัมพูชาต้องให้ความสนใจถึงการศึกษาของบุตรหลานมากยิ่งขึ้น ถ้าอะไรยังทำไม่ได้ ก็ต้องพยายามต่อไป

ท่านโงแองหยุงยืนยันว่า คารมใส่ร้ายป้ายสีเวียดนามและความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับเวียดนามเป็นเพียงปัญหาของคนส่วนน้อย รัฐบาล พรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งเป็นพรรครัฐบาล ผู้นำรุ่นต่างๆและประชาชนกัมพูชามีความสัมพันธ์อันดีกับเวียดนาม และเรียกร้องให้ชาวเวียดนามที่อาศัยในกัมพูชามีความมั่นใจในการอาศัยและทำงานภายใต้การปกป้องของกฎหมายกัมพูชาและความดูแลเอาใจใส่จากรัฐเวียดนาม./.

ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำกัมพูชา

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด