สถานทูตไทยมอบของขวัญและเงินช่วยเหลือแก่ศูนย์เลี้ยงดูผู้ประสบภัยสารไดออกซิน กรุงฮานอย

(VOVWORLD) -วันที่ 22 สิงหาคม 2561 น.ส.วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมศูนย์เลี้ยงดูผู้ประสบภัยสารไดออกซิน กรุงฮานอย เพื่อมอบของขวัญและเงินช่วยเหลือ ตามที่สถานเอกอัครราชทูตได้เป็นผู้แทนของภาครัฐและเอกชนไทยในเวียดนามมอบเงินจำนวนประมาณ 107 ล้านด่องแก่สมาคมผู้ประสบภัยสารไดออกซิน กรุงฮานอยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
สถานทูตไทยมอบของขวัญและเงินช่วยเหลือแก่ศูนย์เลี้ยงดูผู้ประสบภัยสารไดออกซิน กรุงฮานอย - ảnh 1

ศูนย์เลี้ยงดูผู้ประสบภัยสารไดออกซิน กรุงฮานอย จัดตั้งขึ้นเป็นเวลา 2 ปี โดยมีหน้าที่หลักในการเลี้ยงดูทหารผ่านศึกสงครามและบุตรของทหารผ่านศึกที่ได้รับผลกระทบจากสารไดออกซิน ปัจจุบัน ศูนย์มีผู้อยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 71 คน

สถานทูตไทยมอบของขวัญและเงินช่วยเหลือแก่ศูนย์เลี้ยงดูผู้ประสบภัยสารไดออกซิน กรุงฮานอย - ảnh 2 น.ส.วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูตฯ พูดคุยกับเด็กในศูนย์ฯ

การมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านการส่งเสริมขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และผู้พิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและให้บุคคลเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ส่งเสริมสังคมแห่งความเอื้ออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับประชาชนระหว่างไทยกับเวียดนาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด