สถานทูตไทยมอบเงินช่วยเหลือแก่สมาคมผู้ประสบภัยสารไดออกซินกรุงฮานอยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 น.ส.วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูตฯ ได้เป็นตัวแทนของภาครัฐและเอกชนไทยในเวียดนามมอบเงินจำนวนประมาณ 107 ล้านด่อง แก่นาย Nguyen Sy Thuy นายกสมาคมผู้ประสบภัยสารไดออกซิน กรุงฮานอย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ในการพัฒนาคุณภาพชัวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากสารไดออกซิน
สถานทูตไทยมอบเงินช่วยเหลือแก่สมาคมผู้ประสบภัยสารไดออกซินกรุงฮานอยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ - ảnh 1

การมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านการส่งเสริมขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และผู้พิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและให้บุคคลเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ส่งเสริมสังคมแห่งความเอื้ออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับประชาชนระหว่างไทยกับเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด