สถานประกอบการขนาดกลางและย่อมต้องผลักดันการผสมผสาน

(VOVworld) – ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้เรียกร้องให้สมาคมต้องผลักดันการสนับสนุนให้นักธุรกิจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการผสมผสานเข้ากับเศรษฐกิจเชิงตลาด  ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระเบียบราชการ ส่งเสริมการค้า และการขยายตลาดอุปโภคบริโภค.

สถานประกอบการขนาดกลางและย่อมต้องผลักดันการผสมผสาน  - ảnh 1
ประธานประเทศ เจืองเติ๊นซาง มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนดีเด่น
ของสมาคมสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (TTXVN)

(VOVworld) – เนื่องในการพบปะกับคณะผู้แทนดีเด่นของสมาคมสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเวียดนามกว่า 6 หมื่น 2 พันคนในโอกาสปีใหม่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้ชื่นชมการมีส่วนร่วมที่สำคัญของสถานประกอบการขนาดกลางและย่อมในเวลาที่ผ่านมา และได้เรียกร้องให้สมาคมต้องผลักดันการสนับสนุนให้นักธุรกิจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการผสมผสานเข้ากับเศรษฐกิจเชิงตลาด  ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระเบียบราชการ ส่งเสริมการค้า และการขยายตลาดอุปโภคบริโภค นอกจากนั้น ท่าน เจืองเติ๊นซาง ยังได้แสดงความประสงค์ว่าประชาคมผู้ประกอบการจะมีความพยายามและให้การสนับสนุนกัน เพื่อการพัฒนาอย่างเข้มแข็งทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และทางสมาคมจะต้องมุ่งเน้นถึงการเชื่อมโยงกับกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนคู่ค้าภายในและนอกประเทศ อีกทั้งช่วยเหลือสถานประกอบการประสผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน เพิ่มอัตราการใช้วัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ และการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด