สถานประกอบการญี่ปุ่นกว่า 100 แห่งแสวงหาโอกาสลงทุนในนครเกิ่นเทอและเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

(VOVWORLD) -โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม – การค้าเวียดนาม – ญี่ปุ่นครั้งที่ 4 กำลังมีขึ้น ณ นครเกิ่นเทอและจังหวัดบางแห่งในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีตัวแทนของสถานประกอบการญี่ปุ่น 100 แห่งเข้าร่วมเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือและลงทุนในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของนครเกิ่นเทอและเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง
สถานประกอบการญี่ปุ่นกว่า 100 แห่งแสวงหาโอกาสลงทุนในนครเกิ่นเทอและเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง - ảnh 1นี่คือโอกาสให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสวงหาโอกาสร่วมมือ

นาย เหงียนเฟืองลาม รองผู้อำนวยการที่ดูแลหอการค้าและอุตสาหกรรมวีซีซีไอสาขานครเกิ่นเทอได้เผยว่า เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีจุดแข็งคือการเกษตร การท่องเที่ยวและการแปรรูปอาหาร ส่วนญี่ปุ่นมีจุดแข็งในหน่วยงานเทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในกรอบของโครงการฯ มีการออกบูธแสดงสินค้ากว่า 120 บูธของสถานประกอบการ รวมทั้งบูธที่แนะนำวัฒนธรรมของเวียดนามและญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานนิทรรศการภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “ขบวนการสันติภาพในญี่ปุ่นที่สนับสนุนเวียดนามในสงครามช่วงปี 1954-1975 และความสัมพันธ์มิตรภาพเวียดนาม – ญี่ปุ่น” การสนทนาที่แนะนำศักยภาพการท่องเที่ยวของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและญี่ปุ่น และพิธีประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมมิตรภาพเวียดนาม – ญี่ปุ่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด