สถานประกอบการต้องมีแผนรับมือกับสภาวการณ์ใหม่

(VOVworld) - นาย ฝ่ามหงอกมิง อธิบดีกรมและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ปกป้องเครื่องหมายการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนการค้าในกระบวนการพัฒนาประเทศเพื่อช่วยให้สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถครองส่วนแบ่งในตลาดที่เต็มไปด้วยความผันผวนทั้งภายในและต่างประเทศ

(VOVworld) - เมื่อวันที่ 15 เมษายน ณ นครเกิ่นเธอ ได้มีการจัดการเสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจปี 2017 กับสถานประกอบการเวียดนามในระยะใหม่ – มาตรการที่มีประสิทธิภาพ” ในการนี้ นาย ฝ่ามหงอกมิง อธิบดีกรมและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ปกป้องเครื่องหมายการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนการค้าในกระบวนการพัฒนาประเทศเพื่อช่วยให้สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถครองส่วนแบ่งในตลาดที่เต็มไปด้วยความผันผวนทั้งภายในและต่างประเทศ นาย ฝ่ามหงอกมิงได้เผยว่า“ในกระบวนการผสมผสานและการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ผู้บริหารสถานประกอบการต้องมีแผนรับมือกับสภาวการณ์ใหม่ เช่น การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และลดต้นทุน”
ส่วนบรรดาผู้เชี่ยวชาญได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจเวียดนามและโลกในปี 2017 พร้อมทั้งพยากรณ์ว่า สถานประกอบการจะมีทั้งโอกาสและความท้าทายต่างๆ ซึ่งสถานประกอบการและนักธุรกิจเวียดนามต้องเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาอย่างมั่นคงและเพิ่มมูลค่าของบริษัท นักธุรกิจเวียดนามกับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4 และผลกระทบต่อสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด