สถานประกอบการมาเลเซียมีความประสงค์ที่จะขยายการประกอบธุรกิจในเวียดนาม

(VOVworld) – บริษัทมาเลเซียร้อยละ 38 ได้เลือกเวียดนามเป็นจุดหมายที่น่าสนใจที่สุดในเอเชียเพื่อขยายการประกอบธุรกิจในรอบ 3-5 ปีข้างหน้า


(VOVworld) – ผลการสำรวจสถานประกอบการปี 2016 ของธนาคาร United Overseas Bank หรือยูโอบีของเอเชียที่ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคมปรากฎว่า บริษัทมาเลเซียร้อยละ 38 ได้เลือกเวียดนามเป็นจุดหมายที่น่าสนใจที่สุดในเอเชียเพื่อขยายการประกอบธุรกิจในรอบ 3-5 ปีข้างหน้า นักธุรกิจมาเลเซียได้ชื่นชมเงื่อนไขต่างๆในเวียดนาม เช่น มีเสถียรภาพด้านการเมือง ความต้องการของลูกค้าที่นับวันยิ่งสูงขึ้น รวมทั้งระเบียบการด้านภาษีและข้อกำหนดต่างๆนับวันมีความสะดวกมากขึ้น ในขณะเดียวกันอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 6 ในปี 2016 และแรงงานวัยเยาว์ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีอยู่ที่ร้อยละ 60 จากจำนวนประชากรทั้งหมด 90 ล้านคนได้ทำให้เวียดนามกลายเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน นอกจากนี้ สถานประกอบการมาเลเซียยังสนใจโอกาสที่จะได้รับจากข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปและสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย – ยุโรป ทั้งนี้ยูโอบีได้เล็งเห็นบทบาทสำคัญด้านยุทธศาสตร์ของเวียดนามนับตั้งแต่ปี 1995 เมื่อยูโอบีเปิดสาขาในเวียดนามเพื่อให้บริการแก่สถานประกอบการต่างชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด