สถานประกอบการร้อยละ 90 จะใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายในปี 2020

(VOVWORLD) - เวียดนามกำลังพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นมาตรการผลักดันการผลิตและประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับการชำระเงินธรรมดา

หน่วยงานภาษีได้พยากรณ์ว่า จนถึงปี 2020 สถานประกอบการร้อยละ 90 จะใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ นาง เหงวียนถิทูห่า หัวหน้าแผนกนโยบายจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและสินค้าบริโภคพิเศษของกรมนโยบายด้านภาษีสังกัดทบวงภาษีได้เผยว่า ต้องจัดทำขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานภาษีและกรมเทคโนโลยีสารสนเทศได้ช่วยเหลือสถานประกอบการแก้ไขปัญหาต่างๆในการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนส่งเสริมให้สถานประกอบการทุกแห่งใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และให้คำมั่นที่จะสนับสนุนสถานประกอบการในเรื่องนี้อย่างเต็มที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด