สถานประกอบการลาว-เวียดนาม-ไทยมุ่งสู่ประชาคมเศราฐกิจอาเซียน 2015

(VOVworld) - วันที่ 28 มิถุนายน ได้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ “สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมลาว-เวียดนาม-ไทยมุ่งสู่ประชาคมเศราฐกิจอาเซียน 2015” ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว
สถานประกอบการลาว-เวียดนาม-ไทยมุ่งสู่ประชาคมเศราฐกิจอาเซียน 2015 - ảnh 1
คณะประธานของการสัมมนา
(Photo: vietnamplus.vn)
(VOVworld) - วันที่ 28 มิถุนายน ได้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ “สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมลาว-เวียดนาม-ไทยมุ่งสู่ประชาคมเศราฐกิจอาเซียน 2015” ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว  โดยตัวแทนสถานประกอบการจากทั้ง 3 ประเทศได้เผยว่า สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของแต่ละประเทศต้องพยายามมากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการพัฒนา โดยเฉพาะแหล่งบุคลากรและเทคโนโลยี  รวมทั้งต้องขยายความเชื่อมโยงและความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการผลิต พยายามบรรลุเป้าหมายลดความเหลื่อมลํ้าในการพัฒนาระหว่างกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  บรรดาผู้แทนยังเสนอให้รัฐบาลของแต่ละประเทศสนับสนุนด้านเงินทุน ข้อมูลข่าวสาร ฝึกอบรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถแข่งขันและฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมการผลิต สร้างความมั่งคั่งให้กับสังคมและผสมผสานเข้ากับเศรษฐกิจของอาเซียนให้มากขึ้น./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด