สถานประกอบการสหรัฐมีความประสงค์เข้าร่วมการสร้างสรรค์นครโฮจิมนห์เป็นตัวเมืองอัจฉริยะ

11 มกราคม 2560 - 15:31:09

สถานประกอบการสหรฐมความประสงคเขารวมการสรางสรรคนครโฮจมนหเปนตวเมองอจฉรยะ hinh 0
ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์หารือกับกงสุลใหญ่สหรัฐประจำนครโฮจิมินห์ (Photo VNplus)

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 10 มกราคม นายเหงียนแถ่งลอง ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้มีการหารือกับนาง Mary Tarnowka กงสุลใหญ่สหรัฐประจำนครโฮจิมินห์และตัวแทนสถานประกอบการสหรัฐเกี่ยวกับความร่วมมือสร้างสรรค์ตัวเมืองอัจฉริยะ โดยย้ำถึงการพิจารณาแผนการอย่างรอบด้านและมีขั้นตอนที่เหมาะสมโดยก่อนอื่นจะเน้นถึงปัญหาที่สำคัญๆ เช่น การจราจร สาธารณสุข รัฐบาลอิเล็กทรอนิก การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในสังคม นครโฮจิมินห์พร้อมที่จะร่วมมือและสนับสนุนสถานประกอบการสหรัฐให้เข้าร่วมกระบวนการนี้

ส่วนนาง Mary Tarnowka ได้เผยว่า สถานประกอบการสหรัฐมีความปรารถนาจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกลไกความร่วมมือมากขึ้นเพื่อสามารถเข้าร่วมการก่อสร้างตัวเมืองอัจฉริยะในนครโฮจิมิหน์ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีที่ทั่นสมัยในด้านต่างๆในนครโฮจิมินห์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของตัวเมืองอัจฉริยะ พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า สถานประกอบการสหรัฐจะมีส่วนร่วมช่วยให้นครโฮจิมินห์พัฒนาเป็นตัวเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ระดับโลก ทั้งระยะสั้นและระยะยาว.

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

(VOVworld) - กลุ่มนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาเวียดนามอยากให้เราแนะนำเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ต๋าวโหมะ หรือเยี่ยมสุสานบรรพบุรุษ จุดธูป ทำความสะอาด เชิญวิญญาณบรรพบุรุษกลับบ้านฉลองปีใหม่ของชาวเวียดนาม

รายละเอียด

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ "ขนมข้าวต้มมัดใหญ่เวียดนาม"

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ

(VOVworld) – ในวันนี้ รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุเวียดนามขอเสนอวิธีการทำ แบ๊งห์จึง เนื่องในโอกาสตรุษเต็ตปีวอก ๒๐๑๖ ที่กำลังจะมาถึงในเวียดนาม.