สถานประกอบการเวียดนามลงทุนพัฒนาชุมชนในกัมพูชา

(VOVworld)-  ในระหว่างวันที่31พฤษภาคม-1มิถุนายน คณะแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์และเภสัชศาสตร์สังกัดกลุ่มหว่างแองยาลายได้ลงพื้นที่ตรวจรักษาโรคพร้อมแจกยาฟรีให้แก่พี่น้องประชาชนกว่า1500คนในจ. รัตนคีรี ของกัมพูชา

สถานประกอบการเวียดนามลงทุนพัฒนาชุมชนในกัมพูชา - ảnh 1

(VOVworld)-  ในระหว่างวันที่31พฤษภาคม-1มิถุนายน คณะแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์และเภสัชศาสตร์สังกัดกลุ่มหว่างแองยาลายได้ลงพื้นที่ตรวจรักษาโรคพร้อมแจกยาฟรีให้แก่พี่น้องประชาชนกว่า1500คนในจ. รัตนคีรี ของกัมพูชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการลงทุนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการเวียดนามต่อชาวท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกด้านของประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดคือภายในปี2016รวมเงินทุนประมาณ10ล้านเหรียญสหรัฐ นาย ชฮุม ซอคคุม ผู้บริหารต. ซรี อังแกรง อ.กอนมุม จ.รัตนคีรีเผยว่า ผมรู้สึกดีใจเมื่อผู้ประกอบการเวียดนามให้ความสนใจต่อชีวิตของชาวบ้านและจัดกิกรรมนี้ สองประเทศเวียดนาม-กัมพูชาได้มีความสามัคคีที่แน่นแฟ้นมาแต่เนิ่นนาน โดยเฉพาะตั้งแต่ปี1979มาจนถึงปัจจุบัน ประชาชนทั้งสองประเทศได้พยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีและช่วยเหลือจุนเจือกันอย่างต่อเนื่องและผมหวังว่า สถานประกอบการเวียดนามจะให้การช่วยเหลือประชาชนกัมพูชาต่อไป สำหรับกิจกรรมหลักของโครงการคือรณรงค์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ก่อสร้างหอวัฒนธรรม โรงเรียน สถานีอนามัย ถนนหนทาง ฝึกสอนอาชีพและสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษากัมพูชาไปศึกษาที่จ.ยาลายและกุนตุมของเวียดนาม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด