สถานประกอบการแสวงหามาตรการพัฒนาหน่วยงานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - ในการประเมินของทบวงการท่องเที่ยวเวียดนามในพิธีสดุดีและมอบรางวัลการท่องเที่ยวเวียดนามปี 2019 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ กรุงฮานอยได้ระบุว่า การท่องเที่ยวเวียดนามในตลอดกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมามีสัญญาณของการพัฒนาที่เข้มแข็งและน่าประทับใจ โดยบรรลุกว่าร้อยละ 12 ต่อปี มีส่วนร่วมสำคัญต่อการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความยากจน การค้ำประกันสวัสดิการสังคม การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักษาความมั่นคงและกลาโหม 
สถานประกอบการแสวงหามาตรการพัฒนาหน่วยงานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน - ảnh 1แหล่งท่องเที่ยวจ่างอานในจังหวัดนิงบิ่งห์ (laodong.vn

แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบันยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานที่ท่องเที่ยวและความยั่งยืน ดังนั้นเพื่อแสวงหาแนวทางของตน สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในเวียดนามหลายแห่งกำลังมีรูปแบบการการดำเนินงานที่คล่องตัวและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นาง เหงียนลิงชี รองผู้อำนวยการบริษัทนำเที่ยว TranViet เผยว่า “พวกเราย้ำถึงผลิตภัณฑ์พิเศษ เช่นทัวร์ด้านการศึกษาเพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับลูกหลาน เด็กๆสามารถลองเป็นเกษตรกร เที่ยวสวนสัตว์และสถานที่ต่างๆที่เด็กในตัวเมืองไม่ค่อยได้มีโอกาสไป”

ตามความเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ เวียดนามมีทรัพยากรการท่องเที่ยวในด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม-มนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สะดวกให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่เวียดนามก็เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาน้ำทะเลหนุน ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทนำเที่ยวต่างๆกำลังปฏิบัติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด