สิทธิมนุษยชนเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่กระบวนการพัฒนาและภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ในทุกด้านของเวียดนาม

(VOVWorld)-รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายและพยายามเพื่อชีวิตในความเลื่อมใสและการนับถือศาสนาของประชาชน  ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญควบคู่กับภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม  
สิทธิมนุษยชนเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่กระบวนการพัฒนาและภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ในทุกด้านของเวียดนาม - ảnh 1
พลโท โตเลิม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามและนายเดวิดซาเปอร์สตี ทูตสัญจรที่ดูแลเสรีภาพในการนับถือศาสนาระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ 
(VOVWorld)-เมื่อวันที่๒๙มีนาคม ในการให้การต้อนรับนาย เดวิดซาเปอร์สตี ทูตสัญจรที่ดูแลเสรีภาพในการนับถือศาสนาระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ พลโท โตเลิม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามได้ยืนยันว่า สิทธิมนุษยชนเป็นทั้งเป้าหมายแะพลังขับเคลื่อนให้แก่กระบวนการพัฒนาและภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ในทุกด้านของเวียดนาม  สิทธิมนุษยชนถูกระบุในรัฐธรรมนูญ กฎหมายผ่านแนวทาง นโยบายและกลไกต่างๆ  ปัจจุบัน เวียดนามได้ให้ภาคียานุวัติอนุสัญญาระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  รวมทั้ง อนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิพลเรือนและการเมือง อนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  เวียดนามเป็นประเทศที่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพในการเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน  ซึ่งได้ถูกระบุในรัฐธรรมนูญของเวียดนาม   รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายและพยายามเพื่อชีวิตในความเลื่อมใสและการนับถือศาสนาของประชาชน  ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญควบคู่กับภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม  พลโท โตเลิมยังแสดงความเชื่อมั่นว่า การเยือนเวียดนามครั้งนี้ของนาย เดวิดซาเปอร์สตี จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจกันมากขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศเพื่อเป้าหมายการพัฒนาและสันติภาพของประเทศต่างๆในโลกและภูมิภาค  รวมทั้ง ปัญหาทางศาสนาและสิทธิมนุษยชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด