สินค้าร้อยละ 65 รายการของสถานประกอบการไม่ต้องสำแดงการส่งออก

(VOVWORLD) - หน่วยงานศุลกากรได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆ เช่น ปฏิรูประเบียบราชการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการในเวลาที่ผ่านมา  

จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานศุลกากรและสถานประกอบการได้ลงนามเอกสารกว่า 1700 ฉบับเกี่ยวกับการสนับสนุนการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย โดยที่น่าสนใจคือ ข้อมูลสถิติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่า มีสินค้าส่งออกร้อยละ 65 รายการไม่ต้องทำการสำแดง นาย เหงวียนวันเกิ๊น อธิบดีทบวงศุลกากรได้เผยว่านอกเหนือจากความพยายามปฏิรูปในด้านต่างๆ พวกเราได้เชื่อมโยงกับสถานประกอบการที่ให้บริการคลังสินค้าและหน่วยงานต่างๆในการปฏิบัติระเบียบone-stop-service อีกทั้งกำหนดให้สถานประกอบการต้องเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานศุลกากรเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบการผลิตและแปรรูปสินค้าของสถานประกอบการและช่วยให้สถานประกอบการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ให้ถึงร้อยละ 5.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด