สนับสนุนสตรีในชนบทปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

(VOVWORLD) -วันที่22เมษายน สำนักงานความเสมอภาคทางเพศและมอบอำนาจให้แก่สตรีแห่งสหประชาชาติได้จัดสัมมนารับคำปรึกษาให้แก่โครงการ "สร้างงานทำที่ยั่งยืนให้แก่สตรีในชนบทท่ามกลางปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมสัมมนาได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมปฏิบัติรูปแบบอาชีพที่ช่วยดำรงชีวิตอย่างมั่นคงที่ได้รับการคัดเลือกหลังการปรึกษาหารือกับสหพันธ์สตรีเวียดนามและศูนย์ส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ เช่น การช่วยเหลือสตรีชนเผ่าม้งที่จังหวัดลาวกายปลูกถั่วลิสงแดงมาตรฐานเวียดแคป  การสนับสนุนสตรีชนกลุ่มน้อยเลี้ยงไก่ตามสวน โครงการสนับสนุนสตรีที่อาศัยในเขตริมฝั่งทะเลจังหวัดกว๋างนามในการเพิ่มความยั่งยืนให้แก่การเก็บสาหร่ายทะเล เป็นต้น 

เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักหน่วงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติด้วยจำนวนประชากรร้อยละ70ได้รับผลกระทบ ซึ่งสตรีเเละเด็กคือผู้ที่ได้รับผลกระทบง่ายที่สุด .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด