สนับสนุนหมู่บ้านที่มีฐานะยากจนสร้างสรรค์ชนบทใหม่ควบคู่กับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - วันที่ 27 กรกฎาคม ณ จังหวัดเดียนเบียน ได้มีการจัดการประชุมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในหมู่บ้านที่มีฐานะยากจนควบคู่กับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
สนับสนุนหมู่บ้านที่มีฐานะยากจนสร้างสรรค์ชนบทใหม่ควบคู่กับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน - ảnh 1 ภาพการประชุม (VNA)

ในการนี้ นาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรีได้เผยว่า นี่เป็นโอกาสเพื่อประเมินผลการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ อีกทั้งแสวงหามาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อผลักดันกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ซึ่งประสบการณ์สร้างสรรคชนบทใหม่คือพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางทำการวิจัยและปรับปรุงกลไกและนโยบายต่างๆ อีกทั้งสอดแทรกมาตรการช่วยเหลือการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติกับแหล่งพลังต่างๆในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในตำบลที่ยากจนพิเศษ และกำชับให้ท้องถิ่นต่างๆส่งเสริมบทบาทของเขตชุมชนในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ มีมาตรการสนับสนุนและขยายผลรูปแบบการผลิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด