สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอนุมัติมติเกี่ยวกับสิทธิของเด็กและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

(VOVworld) – เวียดนามได้ยืนยันว่า ผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อการใช้สิทธิต่างๆของมนุษย์ รวมทั้งสิทธิได้ดำรงชีวิต สิทธิมีอาหาร สิทธิได้รับการดูแลตรวจรักษาโรค สิทธิด้านที่อยู่อาศัยและสิทธิพัฒนา 

สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอนุมัติมติเกี่ยวกับสิทธิของเด็กและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ - ảnh 1
รองประะานประเทศ ดั่งถิหงอกถิ่ง ในการประชุมสภาสิทธิมนุษยชนสมัยที่ 32 (vietnamplus)

(VOVworld) – ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้หารือนัดสุดท้ายและอนุมัติมติ 34 ฉบับ รวมทั้งร่างมติเกี่ยวกับสิทธิของเด็กและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยเวียดนาม ฟิลิปปินส์และบังกลาเทศเป็นผู้เสนอ ซึ่งในนั้น เวียดนามได้ยืนยันว่า ผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อการใช้สิทธิต่างๆของมนุษย์ รวมทั้งสิทธิได้ดำรงชีวิต สิทธิมีอาหาร สิทธิได้รับการดูแลตรวจรักษาโรค สิทธิด้านที่อยู่อาศัยและสิทธิพัฒนา ที่เวียดนาม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบอย่างหนัก ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับพันคนต่อปี ทำลายบ้านเรือน โรงเรียนและโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งสร้างภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านอาหารของเวียดนามและประเทศที่นำเข้าอาหารจากเวียดนาม
บนพื้นฐานข้อคิดริเริ่มและส่วนร่วมในเชิงรุกและมีความรับผิดชอบของเวียดนาม สภาสิทธิมนุษยชนได้อนุมัติเนื้อหาสำคัญฯในมติ พร้อมทั้งยืนยันถึงความสนใจของประชาคมโลกต่อความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิของเด็กและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จัดการหารือเชิงวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหานี้ในการประชุมสภาสิทธิมนุษยชนสมัยที่ 34 ในเดือนมีนาคมปี 2017 ตลอดจนเรียกร้องให้องค์การต่างๆของสหประชาชาติวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด