สภาแห่งชาติหารือร่างกฎหมายการร้องเรียนฉบับแก้ไข

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้หารือเกี่ยวกับเนื้อหาที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของร่างกฎหมายการร้องเรียนฉบับแก้ไข เช่นวิธีการ ระยะเวลา ข้อกำหนดในการยกเลิกการร้องเรียน หน่วยงานสูงสุดที่รับผิดชอบแก้ไขการร้องเรียน การปกป้องผู้ร้องเรียนและปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สภาแห่งชาติหารือร่างกฎหมายการร้องเรียนฉบับแก้ไข - ảnh 1สภาแห่งชาติหารือร่างกฎหมายการร้องเรียนฉบับแก้ไข (quochoi.vn) 

ในการอ่านรายงานเกี่ยวกับกฎหมายการร้องเรียนฉบับแก้ไขในการประชุม นาย เหงียนคักดิ่ง หัวหน้าคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายของสภาแห่งชาติได้เผยว่า กำลังทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนทางโทรสาร อีเมล์และโทรศัพท์ ร่างกฎหมายได้เพิ่มเติมข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อป้องกันการร้องเรียนซ้ำซ้อน การขาดหลักฐานหรือฉวกโอกาสใช้สิทธิในการร้องเรียนโดยมิชอบเพื่อละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของสำนักงาน องค์การและบุคคล “คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติเห็นว่า งานด้านการแก้ไขการร้องเรียนคือเพื่อสรุปพฤติกรรมละเมิดกฎหมายและขอบเขตการละเมิดกฎหมาย เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาและลงโทษพฤติกรรมละเมิดกฎหมายและปฏิบัติมาตรการแก้ไขผลเสียหาย ปรับปรุง ยกระดับประสิทธิภาพของงานด้านการบริหารภาครัฐ การลงโทษผู้ที่ละเมิดกฎหมายต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย”

ในการหารือในการประชุม ผู้แทนบางคนแสดงความเห็นว่า สำหรับรูปแบบการรับเรื่องร้องเรียน ควรมี 2 รูปแบบตามที่กฎหมายฉบับปัจจุบันได้ระบุไว้คือการรับเรื่องร้องเรียนผ่านการส่งเอกสารหรือเดินทางมาร้องเรียนโดยตรงที่สำนักงานที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้แทนส่วนใหญ่ได้เสนอให้เพิ่มรูปแบบการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของสังคม และศึกษาวิธีการร้องเรียนในกฎหมายฉบับอื่น

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้รับฟังความคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับรายงานชี้แจง รวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุงร่างกฎหมายการแข่งขันฉบับแก้ไข.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด