สภาแห่งชาติหารือร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมของกฎหมายสำนักงานตัวแทนของเวียดนามในต่างประเทศ

(VOVWORLD)-ในกรอบการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่4สมัยที่14 เช้าวันที่3พฤศจิกายน สภาแห่งชาติได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมของกฎหมายสำนักงานตัวแทนของเวียดนามในต่างประเทศ
สภาแห่งชาติหารือร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมของกฎหมายสำนักงานตัวแทนของเวียดนามในต่างประเทศ - ảnh 1ภาพของการประชุม 

บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้เผยว่า จำเป็นที่จะต้องแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดต่างๆของกฎหมายการปฏิบัติแนวทางของพรรคและข้อกำหนดใหม่ของรัฐธรรมนูญปี2013เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ สอดคล้องกับบทบาทและสถานะของสำนักงานตัวแทนของเวียดนามในงานด้านการต่างประเทศปัจจุบัน

ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานในการเลือกสมาชิกสำนักงานตัวแทน บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้เผยว่า สมาชิกของสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศและสถานทูตมีบทบาทสำคัญในงานด้านการต่างประเทศ นอกเหนือจากมาตรฐานต่างๆที่ถูกระบุในกฎหมายแล้ว  ต้องมีประสบการณ์ในงานด้านการต่างประเทศ มีความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม  ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวต้องกำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติของเอกอัครราชทูต โดยเฉพาะ เอกอัครราชทูตประจำประเทศในภูมิภาคที่มีความอ่อนไหวและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด