สภาแห่งชาติหารือร่างกฎหมายว่าด้วยเขตราชการ-เศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น บั๊กเวินฟองและฟู้ก๊วก

(VOVWORLD) - วันที่ 23 พฤษภาคม ที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 ได้รับฟังรายงานและหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยเขตราชการ-เศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น บั๊กเวินฟองและฟู้ก๊วก 
สภาแห่งชาติหารือร่างกฎหมายว่าด้วยเขตราชการ-เศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น บั๊กเวินฟองและฟู้ก๊วก - ảnh 1สภาแห่งชาติหารือร่างกฎหมายว่าด้วยเขตราชการ-เศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น บั๊กเวินฟองและฟู้ก๊วก (quochoi.vn) 

โดยร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการวางผัง กลไก นโยบายพิเศษและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม องค์การและการปฏิบัติงานของทางการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานต่างๆของรัฐในเขตราชการ-เศรษฐกิจพิเศษ ในการอ่านรายงานร่างกฎหมายต่อที่ประชุม นาย เหงียนคักดิ่ง หัวหน้าคณะกรรมาธิการกฎหมายของสภาแห่งชาติได้เผยว่า เวียดนามมีนโยบายพิเศษและอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดการลงทุนในหน่วยงานและอาชีพที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆเพื่อพัฒนาของเขตเศรษฐกิจ สร้างสรรค์เขตเศรษฐกิจตามแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม –ใช้สติปัญญา- ยั่งยืน ค้ำประกันงานด้านกลาโหม ความมั่นคง สวัสดิการสังคม “จากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้แทนสภาแห่งชาติ เนื้อหาเกี่ยวกับการวางผังเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการปรับปรุง วิเคราะห์สถานที่ จุดเด่นของการวางผังเขตเศรษฐกิจคือทำการวางผังภายใต้ระบบการวางผังแห่งชาติ แต่ละเขตเศรษฐกิจมีการวางผังแบบบูรณการที่สอดคล้องกับการวางผังแห่งชาติและมีการเชื่อมโยงกัน สำหรับกลไกนโยบายพิเศษในการลงทุนประกอบธุรกิจ คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้เพิ่มอาชีพในภาคให้บริการ การเงินพิเศษต่อเขตเศรษฐกิจเวินโด่น การผลิตผลิตภัณฑ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านสมุทรศาสตร์ การเดินเรือ ชีวภาพและนิเวศวิทยาทางทะเล สำหรับเขตเศรษฐกิจบั๊กเวินฟอง ได้มีการปรับปรุงขอบเขตเงินลงทุนขั้นต่ำในเขตให้บริการการท่องเที่ยว บันเทิงและท่าอากาศยานระหว่างประเทศ”

ในการหารือในการประชุม บรรดาผู้แทนได้เห็นพ้องกันว่า กฎหมายว่าด้วยเขตราชการ-เศรษฐกิจพิเศษได้ระบุแนวทางของพรรคและข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรม

เช้าวันเดียวกัน ที่ประชุมได้รับฟังรายงานตรวจสอบร่างกฎหมายวางผังฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม ต่อจากนั้น ได้มีการหารือตามหน่วยเกี่ยวกับร่างกฎหมายวางผังและกฎหมายเพาะปลูกฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด