สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับกฎหมายตำรวจประชาชนฉบับแก้ไข

(VOVWORLD) -วันที่ 7 มิถุนายน สภาแห่งชาติได้รับฟังรายงานการตรวจสอบร่างกฎหมายตำรวจประชาชนฉบับแก้ไขและรายงานเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบสภาแห่งชาติปี 2019
สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับกฎหมายตำรวจประชาชนฉบับแก้ไข - ảnh 1 สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับกฎหมายตำรวจประชาชนฉบับแก้ไข (Photo quochoi.vn)

สำหรับกฎหมายตำรวจประชาชนฉบับแก้ไข รัฐมนตรีโตเลิมเผยว่า กฎหมายตำรวจประชาชนปี 2014 ได้รับการอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 8 สภาแห่งชาติสมัยที่ 13 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมปี 2015 ดังนั้นการอนุมัติกฎหมายตำรวจประชาชนฉบับแก้ไขจะช่วยปรับปรุงพื้นฐานทางนิตินัยในด้านหน้าที่และอำนาจของตำรวจประชาชนในการบริหารภาครัฐด้านความมั่นคง ความเป็นระเบียบเรียร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและกรณีที่ละเมิดกฎหมายในสภาวการณ์ใหม่ พร้อมทั้งค้ำประกันความชอบด้วยกฎหมาย ความเป็นเอกภาพและความพร้อมเพรียงของกฎหมายฉบับนี้ในระบบกฎหมายเวียดนาม สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เวียดนามให้สัตยาบัน รัฐมนตรีโตเลิมย้ำว่า            “ต้องแปลทัศนะและแนวทางของพรรคเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปงใหม่ต่อไป ปฏิรูปกลไกระบบการเมืองให้กระทัดรัดแต่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องตระหนักได้ดีว่า เพิ่มการนำของพรรคในการรักษาความมั่นคง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การเปลี่ยนแปลงใหม่และโครงสร้างของกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไป ในเวลาที่ผ่านมา สภาแห่งชาติได้อนุมัติกฎหมายและประมวลกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องถึงหน้าที่และอำนาจของตำรวจประชาชน ดังนั้นจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายตำรวจประชาชนปี 2014 เพื่อค้ำประกันความพร้อมเพรียงและเอกภาพของระบบกฎหมายของรัฐ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด