สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

(VOVWORLD) - วันที่ 6 พฤศจิกายน สภาแห่งชาติครั้งที่ 4 สมัยที่ 14 ได้หารือเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

สมาชิกสภาแห่งชาติได้ย้ำว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นส่งผลให้เศรษฐกิจอ่อนแอ ทำลายความไว้วางใจของประชาชนและเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของระบอบ ในเวลาที่ผ่านมา ได้มีการลงโทษกรณีทุจริตคอร์รัปชั่นที่ใหญ่ๆอย่างเด็ดขาด แต่เพื่อให้การดำเนินงานนี้มีประสิทธิภาพ ต้องถือการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นศัตรูของประเทศ ซึ่งต้องทำการต่อต้านอยู่เสมอ นางกาวถิยาง สมาชิกสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างบิ่งห์แสดงความคิดเห็นว่า  “ทั้งระบบการเมืองต้องมีความมุ่งมั่นทางการเมืองเป็นอย่างสูงในการชี้นำและปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค โดยเฉพาะผู้บริหารต้องตั้งใจและให้คำมั่นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ปล่อยให้เครือญาติฉวยโอกาสละเมิดกฎหมาย อีกทั้งต้องเป็นตัวอย่างและผู้เดินหน้าในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น”

ในวันเดียวกัน สภาแห่งชาติได้หารือเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมและการละเมิดกฎหมาย การดำเนินคดี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด