สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม

(VOVWORLD) - วันที่ 1 พฤศจิกายน การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 สมัยที่ 14 ได้ย่างเข้าสู่วันที่ 2 โดยสมาชิกสภาแห่งชาติได้หารือเกี่ยวกับผลการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2017 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ร่างงบประมาณแผ่นดิน แผนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2018 และแผนการด้านการเงินและงบประมาณแผ่นดินในช่วงปี 2018-2020
สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม - ảnh 1สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจ-สังคม 

สมาชิกสภาแห่งชาติได้เสนอให้รัฐบาลผลักดันการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน การปฏิรูประเบียบราชการ เน้นใช้เงินลงทุนภาครัฐต่อโครงการสำคัญๆ นาย เลกงเหยื่อง สมาชิกสภาแห่งชาติจังหวัดบิ่งดิ่งห์ได้แสดงความเห็นว่า “รัฐบาลมี 7 มาตรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี 2018 ผมขอเสนอให้เพิ่มอีกหนึ่งมาตรการ นั่นคือการเข้าถึงและปฏิบัติการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 4.0 ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารภาครัฐในด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการบริการ เพื่อสร้างก้าวกระโดด เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไป”

สมาชิกสภาแห่งชาติยังเสนอให้เน้นลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลักดันการประยุกต์ใช้ในการผลิตและประกอบธุรกิจ การบริการโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเวียดนาม และเป็นมาตรการทางตรงเพื่อมีส่วนร่วมทำให้การขยายตัวพัฒนาอย่างรวดเร็ว ยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ นาย เหงียนก๊วกบิ่ง สมาชิกสภาแห่งชาติกรุงฮานอยได้แสดงความเห็นว่า “ผมขอยืนยันว่า โลจิสติกส์คือหน่วยงานเศรษฐกิจ และการบริการหลัก ดังนั้นต้องกำหนดสถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งชาติที่สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าไปยังปลายโดยตรง ซึ่งในขณะที่ยังไม่มีท่าเรือแบบนี้ ต้องเน้นใช้ท่าเรือน้ำลึก ก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่เหนือ-ใต้ให้เป็นเส้นทางหลักของระบบโลจิกติกส์ภายในประเทศ มุ่งสู่การก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์ระหว่างประเทศในเวียดนาม”

ในการหารือ นาย เจิ่นต๊วนแอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ชี้แจงและตอบคำถามบางข้อที่สมาชิกสภาแห่งชาติและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจ นาย เจิ่นต๊วนแอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ยืนยันว่า หน่วยงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมต้องผลักดันการประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและต่อต้านการค้าของเถื่อน การทุจริตทางการค้า และพยายามแก้ไขโครงการที่ยังคั่งค้างอยู่ 12 โครงการให้แล้วเสร็จภายในปี 2020

ในวันเดียวกัน นาย เหงียนซวนเกื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้ชี้แจงและตอบกระทู้ถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในกรอบการบริหารของกระทรวง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด