สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับแก้ไข

(VOVWORLD) -วันที่ 13 มิถุนายน สภาแห่งชาติได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและรับฟังหัวหน้าสำนักงานตรวจตรารัฐบาลชี้แจงข้อคิดเห็นของผู้แทนสภาแห่งชาติ
สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับแก้ไข - ảnh 1 สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับแก้ไข

ผู้แทนสภาแห่งชาติหลายคนแสดงความคิดเห็นว่า ร่างกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับแก้ไขสามารถแปรทัศนะการชี้นำและการกำหนดแนวทางของพรรคในการจัดทำกฎหมายบนพื้นฐานสรุปผลการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเวลา 10 ปี โดยข้อกำหนดหลายข้อได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องสถานการณ์ของการบังคับใช้และระบบกฎหมายในปัจจุบันมากขึ้น นายเบ๊มิงห์ดึ๊ก คณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกาวบั่งเห็นว่า            “ผมเห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นครั้งนี้และรายงานของคณะกรรมาธิการตุลาการ การประกาศกฎหมายฉบับแก้ไขมีความสำคัญมากเพราะเป็นเครื่องมือและพื้นฐานทางนิตินัยให้สำนักงานที่บังคับใช้กฎหมายและประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเห็นด้วยกับการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมนอกภาครัฐเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกและความต้องการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในสภาวการณ์ปัจจุบัน”

นายโด๋วันบิ่งห์ คณะผู้แทนสภาแห่งชาตินครไฮฟองเผยว่า กฏหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องแก้ไขข้อบกพร่องในการบังคับใช้ สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม มีความเป็นไปได้สูงในการบังคับใช้ โดยเฉพาะในข้อกำหนดแก้ไขปัญหาทรัพย์สิน การไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น สิทธิอำนาจของสำนักงานภาครัฐในการตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นนอกภาครัฐ เป็นต้น

นี่คือกฎหมายสำคัญที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยเฉพาะยังมีเนื้อหาที่ต้องหารือและปรับปรุงต่อไปเพื่อยื่นเสนอให้สภาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติใน 3 นัดของการประชุมสภาแห่งชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด