สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการวางผัง

(VOVWORLD) -เช้าวันที่1มิถุนายน สภาแห่งชาติได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องถึงกฎหมายการวางผัง

สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการวางผัง - ảnh 1 ภาพของการประชุม (Photo: quochoi.vn)

กฎหมายการวางผังได้รับการอนุมัติในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่4สมัยที่14เมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี2017และมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปี2019  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อช่วยให้ภาครัฐกำหนดบรรยากาศแห่งการพัฒนา ค้ำประกันการเชื่อมโยงระหว่างการวางผังระดับชาติกับการวางผังระดับจังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

ในการนี้ สภาแห่งชาติได้แสดงความคิดเห็นต่อกฎหมาย13ฉบับที่เกี่ยวข้องถึงกฎหมายการวางผัง ในการนี้ บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้เผยว่า การแก้ไขกฎหมาย13ฉบับดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อค้ำประกันความเป็นเอกฉันท์และพร้อมเพรียงของกฎหมายต่างๆและกฎหมายการวางผัง หลีกเลี่ยงการสร้างช่องโหว่ทางกฎหมายและอุปสรรคในการตรวจสอบ การอนุมัติและการปฏิบัติการวางผังหน่วยงาน มีส่วนร่วมปรับปรุงระเบียบราชการในการลงทุนและประกอบธุรกิจและค้ำประกันแหล่งเงินทุนให้แก่การวางผังในช่วงปี2021-2030 ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย เหงวียนชี้หยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนามได้เผยว่า “การประกาศใช้กฎหมายฉบับแก้ไขที่เกี่ยวข้องถึงกฎหมายอื่นๆเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของพรรค สภาแห่งชาติและรัฐบาลในการปรับปรุงกลไกที่เกี่ยวข้องถึงการวางผัง โดยจะทำการแก้ไข เพิ่มเติมและยกเลิกกลไก นโยบายและข้อกำหนดที่ไม่เหมาะสมกับกฎหมายการวางผังที่ได้ประกาศใช้ ปฏิบัติกฎหมายการวางผังอย่างรวดเร็วเพื่อให้กลไกลและนโยบายต่างๆไม่ขัดขวางการผลิตและการประกอบธุรกิจในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม พวกเราจะรวบรวมความคิดเห็นของผู้แทนสภาแห่งชาติและยื่นรายงานต่อคณะกรรมาธิการสามัญแห่งสภาแห่งชาติ” 

  ในบ่ายวันเดียวกัน สภาแห่งชาติได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับกฎหมายการเลี้ยงปศุสัตว์รายงานการชี้แจง รวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุงกฎหมายการชั่งตวงวัดและแผนที่ โดยกฎหมายการชั่งตวงวัดและแผนที่มีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการค้ำประกันอธิปไตของประเทศ เอกภาพ บูรณภาพแห่งดินแดน กลาโหม ความมั่นคง ตอบสนองความต้องการในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เวียดนามเป็นสมาชิก รวมทั้งหารือเกี่ยวกับเนื้อหาที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของกฎหมายฉบับนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด