สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายตำรวจทะเลเวียดนาม

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ประชุมครั้งที่ 5 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับร่างกฎหมายตำรวจทะเลเวียดนามและหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายกลาโหมฉบับแก้ไขภายใต้อำนวยการของรองประธานสภาแห่งชาติ โด๋บ๊าติ
สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายตำรวจทะเลเวียดนาม - ảnh 1(Photo quochoi.vn)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคมปี 1998 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งสภาแห่งชาติได้ประกาศกฤษฎีกากองกำลังตำรวจทะเลเวียดนาม หลังการปฏิบัติกฤษฎีกาเป็นเวลา 19 ปี ตำรวจทะเลเวียดนามได้มีส่วนร่วมต่อการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชาติ อธิปไตย อำนาจอธิปไตย เขตอำนาจศาล รักษาความมั่นคง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในทะเล มีส่วนร่วมแสดงภาพลักษณ์เกี่ยวกับประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศริมฝั่งทะเลที่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 มีความรับผิดชอบในการรักษาความมั่นคงและสันติภาพระหว่างประเทศ มีความประสงค์ที่จะแก้ไขการพิพาททางทะเลด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานให้ความเคารพกฎหมายสากล สำหรับร่างกฎหมายตำรวจทะเล มี 4 บรรพ 49 มาตรา ซึ่งกำหนดหน้าที่ สิทธิ การปฏิบัติงานและโครงสร้างของกองกำลังตำรวจทะเลเวียดนาม เช่น ขอบเขตการปฏิบัติงานคือในเขตทะเลของเวียดนาม ส่วนในกรณีที่จำเป็น เพื่อเป้าหมายมนุษยธรรม สันติภาพ การต่อต้านอาชญากรรมที่ละเมิดกฎหมายทางทะเล ตำรวจทะเลเวียดนามสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ในเขตทะเลของต่างประเทศ เขตทะเลระหว่างประเทศแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเวียดนาม ข้อตกลงทวิภาคี อนุสัญญาและกฎหมายสากลที่เวียดนามให้สัตยาบัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด