สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ – สังคม

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 26 พฤษภาคม สภาแห่งชาติได้หารือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2017 สถานการณ์การปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมและงบประมาณแผ่นดินในช่วงต้นปี 2018 และการปิดบัญชีงบประมาณแผ่นดินปี 2016

ผู้แทนหลายคนได้ชื่นชมการชี้นำและบริหารของรัฐบาลในปี 2017 ที่ได้บรรลุผลงานที่น่ายินดีเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาในปี 2018 ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดจากการขยายตัวในระดับสูงในไตรมาสแรกของปี 2018 พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลและทางการปกครองทุกระดับสงวนเวลาและการสนับสนุนต่างๆต่อไปเพื่อเน้นแก้ไขจุดอ่อนของเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้เหมาะสม ปฏิบัติกลุ่มมาตรการ 7 กลุ่มในเวลาที่จะถึง เช่น ปรับความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและตลาดส่งออก ในการตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ เจิ่นต๊วนแอง ได้เผยว่า ในปีที่แล้ว การขยายตัวการส่งออกของเวียดนามได้เดินถูกทิศทางตามแนวทางที่วางไว้ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การขยายการส่งออกอย่างยั่งยืน โดยสินค้า 28 ประเภทได้บรรลุมูลค่าการส่งออกสูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสินค้า 8 รายการที่มูลค่าการส่งออกบรรลุกว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด