สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของตำรวจประชาชนในการบริหารภาครัฐ

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 14 มิถุนายน สภาแห่งชาติได้รับฟังรายงานชี้แจงและปรับปรุงร่างกฎหมายกีฬาฉบับแก้ไข พร้อมทั้งลงคะแนนอนุมัติกฎหมายฉบับนี้ หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายตำรวจประชาชนฉบับแก้ไขและรับฟังการชี้แจงข้อคิดเห็นของผู้แทนสภาแห่งชาติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปโตเลิม
สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของตำรวจประชาชนในการบริหารภาครัฐ - ảnh 1การประชุมของสภาแห่งชาติ

ร่างกฎหมายตำรวจประชาชนฉบับแก้ไขมีเพิ่มเนื้อหาต่างๆ เช่น โครงสร้างและการแบ่งหน้าที่ของตำรวจประชาชน ตำรวจระดับตำบล อำนาจการแต่งตั้ง การปลดและการพ้นจากตำแหน่ง เป็นต้น รัฐมนตรีโตเลิมเผยว่า            “การประกาศใช้กฎหมายตำรวจประชาชนฉบับแก้ไขคือเรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วน ต้องปรับปรุงพื้นฐานทางนิตินัยให้มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านหน้าที่และขอบเขตอำนาจของตำรวจประชาชนในการบริหารภาครัฐเกี่ยวกับความมั่นคง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและบุคคลที่ทำผิดกฎหมายเพื่อลดความซ้ำซ้อนในด้านนี้ ปรับปรุงกองกำลังตำรวจประชาชนให้มีความกระทัดรัด พร้อมเพรียง ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การมอบหมายหน้าที่และการลดจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม”

ส่วนนายฝามเติ๊ดทั้ง คณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดหวิงลองเผยว่า            “ผมเห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายตำรวจประชาชน ซึ่งก่อนอื่นคือการปฏิบัติตามมติที่ 18 ของการประชุมสมัชชาใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 6 สมัยที่ 12 เกี่ยวกับปัญหาที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ ความกระทัดรัดและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นด้วยกับมติที่ 22 ของกรมการเมืองพรรคเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ความกระทัดรัดและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของตำรวจประชาชนเพื่อแปรข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญปี 2013 เกี่ยวกับการค้ำประกันสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองให้แก่ประชากนเวียดนามในระดับขั้นพื้นฐานและตอบสนองความต้องการในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมในภูมิภาคที่สำคัญต่างๆ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด