สภาแห่งชาติอนุมัติกฎหมายป่าไม้

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 สมัยที่ 14 ได้อนุมัติกฎหมายป่าไม้ ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหาร อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ การแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากป่าในเชิงพาณิชย์ 
สภาแห่งชาติอนุมัติกฎหมายป่าไม้ - ảnh 1สภาแห่งชาติอนัมติกฎหมายป่าไม้ (vietnamplus) 

โดยระบุว่า ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป้าหมายการใช้ประโยชน์จากป่าเป็นเป้าหมายอื่น ยกเว้นโครงการสำคัญของชาติ โครงการสนับสนุนด้านกลาโหม ความมั่นคงแห่งชาติ โครงการที่จำเป็นอื่นๆที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล การเปลี่ยนเป้าหมายการใช้ประโยชน์จากป่าไม้เป็นเป้าหมายอื่นต้องตอบสนองเงื่อนไขต่างๆ เช่นต้องสอดคล้องกับการวางแผนป่าไม้ระดับชาติ การวางแผนและแผนการใช้ที่ดิน เป็นต้น

สำหรับการบริหารภาครัฐเกี่ยวกับป่าไม้ กฎหมายมีข้อกำหนดตามแนวทางระบุความรับผิดชอบการบริหารภาครัฐเกี่ยวกับป่าไม้และการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

เช้าวันเดียวกัน ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายการแข่งขันฉบับแก้ไข ที่น่าสนใจคือมีข้อกำหนดขยายขอบเขตการปรับปรุงที่กว้างขวางมากขึ้นเมื่อเทียบกับกฎหมายปัจุบัน โดยไม่เพียงแต่ระบุพฤติกรรมจำกัดการแข่งขันในประเทศเวียดนามเท่านั้น หากยังปรับปรุงพฤติกรรมจำกัดการแข่งขันนอกดินแดนเวียดนาม ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบ หรืออาจสร้างข้อจำกัดให้แก่การแข่งขันในตลาดภายในประเทศ บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้แสดงความเห็นว่า การขยายขอบเขตการปรับปรุงนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติสากลและตอบสนองสถานการณ์ที่เป็นจริง สร้างพื้นฐานทางนิตินัยให้แก่สำนักงานแข่งขันของเวียดนามในการร่วมมือกับสำนักงานแข่งขันของประเทศอื่นๆในกระบวนการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายกีฬาฉบับแก้ไข. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด