สภาแห่งชาติอนุมัติมติเกี่ยวกับโครงการตรวจสอบปี2019

(VOVWORLD) -วันที่12มิถุนายน สภาแห่งชาติได้รับฟังรายงานชี้แจง รวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุงร่างมติเกี่ยวกับการปิดงบประมาณแผ่นดินปี2016  ร่างกฎหมายการแข่งขันฉบับแก้ไข ร่างมติเกี่ยวกับโครงการตรวจสอบของสภาแห่งชาติปี2019 ร่างกฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตและกฎหมายการร้องเรียนฉบับแก้ไข 
สภาแห่งชาติอนุมัติมติเกี่ยวกับโครงการตรวจสอบปี2019 - ảnh 1 ภาพของการประชุม

ในรายงานชี้แจง รวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุงร่างมติเกี่ยวกับการชำระงบประมาณแผ่นดินปี2016  นาย เหงวียนดึ๊กหาย หัวหน้าคณะกรรมาธิการการเงินและงบประมาณแผ่นดินของสภาแห่งชาติได้เผยว่า  ยอดรวมรายรับงบประมาณแผ่นดินในปี2016อยู่ที่กว่า 1,407ล้านล้านด่ง “ผู้แทนสภาแห่งชาติส่วนใหญ่ได้เผยว่า จากความท้าทายและอุปสรรคของปีงบประมาณ2016เนื่องจากอัตราจีดีพีไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ส่งผลกระทบต่อรายรับและรายจ่ายของงบประมาณแผ่นดิน รัฐบาลได้ชี้นำเพื่อค้ำประกันเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค การควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ผลักดันการผลิตและการประกอบธุรกิจ การรักษาความมั่นคง กลาโหมและการค้ำประกันสวัสดิการสังคม  ถึงแม้ราคาน้ำมันดิบลดลงและมีการลดภาษีตามคำมั่นที่ให้ไว้กับประชาคมโลกแต่ยอดรายรับงบประมาณแผ่นดินได้บรรลุตามแผนการที่วางไว้   แต่อย่างไรก็ดี บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติเห็นว่า ยังมีปัญหาและข้อจำกัดที่ยังคั่งค้างอยู่ ซึ่งรัฐบาลต้องให้ความสนใจแก้ไข”

รายงานชี้แจง รวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุงร่างมติเกี่ยวกับโครงการตรวจสอบของสภาแห่งชาติปี2019ได้เผยว่า  ในการประชุมครั้งที่7ที่จะมีขึ้นในปี2019 สภาแห่งชาติจะทำการตรวจสอบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและงบประมาณแผ่นดินปี2018  รายงานเกี่ยวกับการปิดงบประมาณแผ่นดินปี2017 สถานการณ์การปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและงบประมาณแผ่นดินในช่วงต้นปี2019 รายงานอื่นๆของสำนักงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและผลการตรวจสอบการแก้ไขข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ส่งถึงการประชุมครั้งที่6  ในการประชุมครั้งที่8 สภาแห่งชาติจะทำการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม งบประมาณแผ่นดินปี2019 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ร่างงบประมาณแผ่นดินและมาตรการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี2020  สำหรับงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การประหยัดและการต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย งานด้านการต่อต้านอาชญากรรมและการละเมิดกฎหมาย การปฏิบัติเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ ผลการตรวจสอบการแก้ไขข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ส่งถึงการประชุมครั้งที่7 การแก้ไขข้อร้องเรียนจากประชาชน

ในเช้าวันเดียวกัน ด้วยเสียงสนับสนุนข้างมาก สภาแห่งชาติได้อนุมัติมติเกี่ยวกับการปิดงบประมาณแผ่นดินปี2016 มติเกี่ยวกับโครงการตรวจสอบของสภาแห่งชาติปี2019 กฎหมายการแข่งขันฉบับแก้ไข กฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตและกฎหมายการร้องเรียนฉบับแก้ไข.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด