สภาแห่งชาติอนุมัติร่างกฎหมายกลาโหมฉบับแก้ไขและมติเกี่ยวกับแผนการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2019

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 8 มิถุนายน สภาแห่งชาติได้อนุมัติร่างกฎหมายกลาโหมฉบับแก้ไขและหารือถึงร่างกฎหมายตำรวจทะเลเวียดนาม
สภาแห่งชาติอนุมัติร่างกฎหมายกลาโหมฉบับแก้ไขและมติเกี่ยวกับแผนการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2019 - ảnh 1ภาพการประชุม  (quochoi.vn

บรรดาผู้แทนได้เห็นพ้องเกี่ยวกับการประกาศใช้กฎหมายตำรวจทะเลเวียดนามเพื่อมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพด้านกลาโหม ความมั่นคง การสร้างสรรค์กองกำลังทางทะเล อีกทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆในการบังคับใช้กฤษฎีกากองกำลังตำรวจทะเลเวียดนาม สร้างความเป็นเอกภาพของระบบกฎหมาย สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติสากล ตอบสนองความต้องการปกป้องอธิปไตย สิทธิเหนืออธิปไตย สิทธิอำนาจศาลทางทะเล อีกทั้งรักษาความมั่นคง ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมทางทะเลและค้ำประกันการปฏิบัติกฎหมายทางทะเลและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ซึ่งการจัดทำร่างกฎหมายตำรวจทะเลเวียดนามต้องแปรนโยบายของพรรค ยุทธศาสตร์ทางทะเลจนถึงปี 2020 ยุทธศาสตร์การปกป้องปิตุภูมิในสภาวการณ์ใหม่ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์กลาโหม ความมั่นคงและการต่างประเทศทางทะเล ตลอดจนทำการวิจัยและกำหนดบทบาท หน้าที่ และขอบเขตการปฏิบัติงานของตำรวจทะเล นาย ฝ่ามดิ่งกุ๊ก ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าได้เผยว่า“ผมเห็นด้วยกับการประกาศใช้กฎหมายตำรวจทะเลเวียดนามเพราะทะเลตะวันออกมีพื้นที่กว่า 3.5 ล้านตารางเมตร ซึ่งเวียดนามมีพื้นที่ทะเลกว่า 1 ล้านตารางเมตร ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน สถานการณ์ทะเลตะวันออกยังคงซับซ้อนมาก ทำให้หน้าที่ของตำรวจทะเลหนักหน่วงมาก การประกาศใช้กฎหมายตำรวจทะเลมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานทางกฎหมายและสอดคล้องกับกฎหมายสากล รัฐธรรมนูญปี 2013”

ที่ประชุมยังได้รับฟังรายงานรวบรวมและปรับปรุงร่างกฎหมายกลาโหมฉบับแก้ไขและอนุมัติกฎหมายกลาโหมฉบับแก้ไข

ส่วนในช่วงบ่าย สภาแห่งชาติได้รับฟังรายงาน รวบรวมความคิดเห็น ปรับปรุงและอนุมัติร่างมติเกี่ยวกับโครงการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2019 ปรับปรุงโครงการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2018 ร่างมติเกี่ยวกับโครงการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2019 ปรับปรุงโครงการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2018 อนุมัติมติเกี่ยวกับโครงการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกา2019 ปรับปรุงโครงการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2018

เมื่อปี 2017 ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้อนุมัติกฎหมาย 18 ฉบับ มติ 3 ฉบับและแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 8 ฉบับ คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้อนุมัติมติ 10 ฉบับ ที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 จะพิจารณาและอนุมัติร่างกฎหมาย 8 ฉบับและร่างมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมปี 2019 แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 8 ฉบับ  นาย เหงียนคั๊กดิ่ง สมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติและหัวหน้าคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายของสภาแห่งชาติได้เผยว่า “ในเวลาที่ผ่านมา จากการปฏิบัติข้อกำหนดใหม่ของกฎหมายประกาศใช้เอกสารกฎหมาย กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายได้รับการปรับปรุงในทุกขั้นตอน  สำนักงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจ เป็นฝ่ายรุกในการเตรียมเนื้อหาที่รอบคอบมากขึ้นเกี่ยวกับงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและกฤษฎีกา  การจัดทำและตรวจสอบกฎหมายได้รับความสนใจและมีแผนการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น รัฐบาลสงวนเวลามากขึ้นเพื่อหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ การหารือในการประชุม การตั้งและตอบกระทู้ถามได้รับการผลักดัน กฎหมายหลายฉบับได้รับการอนุมัติเมื่อปี 2017 ด้วยคะแนนสนับสนุนในระดับสูง”

บรรดาสภาแห่งชาติได้อนุมัติมติเกี่ยวกับโครงการจัดทำกฎหมายปี 2019 และปรับปรุงโครงการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2018 ด้วยเสียงสนับสนุน 100% .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด