สภาแห่งชาติอนุมัติร่างกฎหมายการวางผัง

(VOVWORLD)-ในกรอบการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่4สมัยที่14  ด้วยเสียงสนับสนุนข้างมาก  สภาแห่งชาติได้ลงคะแนนอนุมัติร่างกฎหมายการวางผังรวม6บรรพและ72มาตรา  
สภาแห่งชาติอนุมัติร่างกฎหมายการวางผัง - ảnh 1ภาพของการประชุม 

ร่างกฎหมายการวางผังรวม6บรรพและ72มาตรากำหนดการตรวจสอบ การตัดสินใจและการอนุมัติ การประกาศ การปฏิบัติ การปรับปรุงและการประเมินระบบการวางผังแห่งชาติ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงาน องค์การและบุคคลในการวางผัง

ก่อนการลงคะแนนอนุมัติกฎหมายดังกล่าว บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้รับฟังรายงานการชี้แจง รับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงร่างกฎหมายการวางผังของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งสภาแห่งชาติ

ในเช้าวันเดียวกัน สภาแห่งชาติได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายกลาโหมฉบับแก้ไข.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด