สภาแห่งชาติอนุมัติร่างกฎหมายและมติที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

(VOVWORLD) - สภาแห่งชาติได้ผ่านความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายและมติหลายฉบับ
สภาแห่งชาติอนุมัติร่างกฎหมายและมติที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ - ảnh 1 ภาพการประชุม (quochoi.vn)

เมื่อเช้าวันที่ 14 มิถุนายน ด้วยเสียงสนับสนุนข้างมาก สภาแห่งชาติได้ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายการบังคับคดีอาญาฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายธุรกิจประกันภัยและกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา ร่างกฎหมายการศึกษาฉบับแก้ไข กฎหมายการป้องกันและควบคุมอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มติให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 98  ขององค์การแรงงานสากลหรือ ILO ว่าด้วยการประยุกต์ใช้หลักการของสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วมและมติเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆของสภาแห่งชาติปี 2020 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิทธิการตรวจสอบสูงสุดของสภาแห่งชาติในการปฏิบัติกิจกรรมที่สำคัญๆของประเทศ โดยเฉพาะการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 98  ขององค์การแรงงานสากลหรือ ILO ว่าด้วยการประยุกต์ใช้หลักการของสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วมได้สะท้อนให้เห็นถึงความุ่งมั่นและความพยายามของเวียดนาม สอดคล้องกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคและรัฐในการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างลึก นาย เหงวียนวันเหย่า หัวหน้าคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของสภาแห่งชาติได้เผยว่า“สำหรับเอกสารที่ยื่นเสนอให้อนุมัติการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 98  รัฐบาลได้มีรายงานที่ประเมินผลกระทบจากการการเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวต่อด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม การป้องกันประเทศ ความมั่นคง ความสะดวกและอุปสรรคของเวียดนามเมื่อเข้าร่วมอนุสัญญานี้ ส่วนคณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้แทนสภาแห่งชาติและเสนอให้รัฐบาลทำการตรวจสอบและวิจัยผลกระทบและมีมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆในการปฏิบัติอนุสัญญาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ”

ก่อนหน้านั้น ด้วยเสียงสนับสนุนร้อยละ 93.6 สภาแห่งชาติได้ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายการศึกษาฉบับแก้ไข ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมปี 2020.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด