สภาแห่งชาติเสร็จสิ้นการหารือเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและงบประมาณแผ่นดิน

(VOVWORLD) -หลังการประชุมเป็นเวลา 2 วันครึ่ง เช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย สมาชิกสภาแห่งชาติได้เสร็จสิ้นการหารือเกี่ยวกับผลการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2017 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ร่างงบประมาณแผ่นดิน แผนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2018 และแผนการด้านการเงินและงบประมาณแผ่นดินในช่วงปี 2018-2020
สภาแห่งชาติเสร็จสิ้นการหารือเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและงบประมาณแผ่นดิน - ảnh 1

สมาชิกสภาแห่งชาติส่วนใหญ่ได้เห็นพ้องและมีความเชื่อมั่นว่า การขยายตัวของจีดีพีในปี 2017 จะบรรลุร้อยละ 6.7 ตามเป้าหมายที่วางไว้ของสภาแห่งชาติ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอว่า รัฐบาลต้องผลักดันการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน การปฏิรูประเบียบการบริหารภาครัฐ เน้นการลงทุนของภาครัฐให้แก่โครงการหลัก ปรับปรุงโครงการลงทุนภาครัฐ ปกป้องและพัฒนาป่าไม้ ตลอดจนระบุว่า สภาแห่งชาติและรัฐบาลต้องผลักดันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การประหยัดต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและค้ำประกันสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน นายเจิ่นแองต๊วน สมาชิกสภาแห่งชาตินครโฮจิมินห์ให้ข้อเสนอว่า “ผมคิดว่า ต้องมีการจัดสรรเงินทุนอย่างคล่องตัวเพื่อย้ายเงินทุนจากโครงการที่เบิกจ่ายเงินอย่างล่าช้าไปยังโครงการหลักที่กำลังขาดเงินทุน โดยเฉพาะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมในตัวเมือง ชนบทและโครงการที่เชื่อมระหว่างท้องถิ่น นอกจากนี้ก็ต้องมีการแบ่งอำนาจให้แก่ท้องถิ่นเพื่อตัดสินใจด้านการลงทุน มีอำนาจอนุมัติโครงการลงทุนและเป็นฝ่ายรุกมากขึ้นในการระดมแหล่งพลังให้แก่การพัฒนา”

ในการตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับความสนใจจากสมาชิกสภาแห่งชาติและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงได้ระบุว่า รัฐบาลยืนหยัดเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2017 คือร้อยละ 6.7 โดยสั่งให้วางแผนการขยายตัวในแต่ละไตรมาสให้เป็นรูปธรรมให้แก่หน่วยงานแต่ละหน่วย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หลัก พร้อมทั้งย้ำว่า “เจตนารมณ์ของรัฐบาลคือ เน้นปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจเพื่อระดมแหล่งภายในและภายนอกให้แก่การลงทุนพัฒนาในระดับสูงที่สุด รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีจะเดินพร้อมกับสถานประกอบการและประชาชนเพื่อแก้ไขอุปสรรคในการลงทุน การผลิตและประกอบธุรกิจเพื่อผลักดันการขยายตัว เราจะปฏิบัติเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจพร้อมกับการพัฒนาสังคมเพื่อช่วยให้เวียดนามลดช่องว่างกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคและโลก”

ส่วนในช่วงบ่าย สภาแห่งชาติได้รับฟังรายงานตรวจสอบเกี่ยวกับการเลื่อนเวลาปฏิบัติโครงการปฏิรูปการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหนังสือตำราเรียนหลักสูตรใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด