สภาแห่งชาติแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายการวางผัง

(VOVWORLD) - บรรดาผู้แทนได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการวางผังให้สอดคล้องกับกฎหมายการวางผัง
สภาแห่งชาติแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายการวางผัง - ảnh 1 ภาพการประชุม (daibieunhandan)

ในกรอบการประชุมครั้งที่ 24 คณะกรรมการสามัญแห่งสภาแห่งชาติในวันที่ 16 พฤษภาคม บรรดาผู้แทนได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการวางผังให้สอดคล้องกับกฎหมายการวางผัง ในการนี้ นาย ฝุ่งก๊วกเหียน รองประธานสภาแห่งชาติได้เผยว่า“ต้องทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการวางผังที่ถูกระบุในกฎหมาย 25 ฉบับเพื่อยื่นเสนอให้ที่ประชุมสภาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายการวางผังอย่างพร้อมเพรียงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2019 ซึ่งถือเป็นก้าวเดินที่เข้มแข็งในการปฏิรูประเบียบราชการและเอื้อให้แก่การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของที่ประชุมสภาแห่งชาติวาระถัดไป”

ในการนี้ ที่ประชุมยังได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายตำรวจประชาชนฉบับแก้ไข.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด