สมัชชาใหญ่สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-เบลารุสสมัยที่3

(VOVworld)-ที่ประชุมใหญ่ได้เลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมรวม34คนและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงทรัพยากรณ์และสิ่งแวดล้อมเหงียนท้ายลายได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม

(VOVworld)-การประชุมใหญ่สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-เบลารุสสมัยที่3วาระปี2014-2019ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอยโดยได้เลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมรวม34คนและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงทรัพยากรณ์และสิ่งแวดล้อมเหงียนท้ายลายได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม แนวทางการดำเนินงานของสมาคมในวาระต่อไปคือจะทำการเปลี่ยนแปลงใหม่กิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อขยายความสัมพันธ์กับต่างประเทศ แสวงหาหุ้นส่วนใหม่และโอกาสการพัฒนา มีส่วนร่วมส่งเสริมการทูตประชาชนผ่านกิจกรรมความร่วมมือในทุกด้าน ./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด