สัมมนา “ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับอินเดียในศตวรรษเอเชียแปซิฟิก”

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ณ จังหวัด ท้ายเงวียน ศูนย์วิจัยอินเดียของสถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยท้ายเงวียนจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับอินเดียในศตวรรษเอเชียแปซิฟิก” 

สัมมนา “ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับอินเดียในศตวรรษเอเชียแปซิฟิก” - ảnh 1
̣̣̣̣̣สัมมนา “ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับอินเดียในศตวรรษเอเชียแปซิฟิก” 
(Photo: thainguyen.gov.vn)
(VOVworld) – เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ณ จังหวัด ท้ายเงวียน ศูนย์วิจัยอินเดียของสถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยท้ายเงวียนจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับอินเดียในศตวรรษเอเชียแปซิฟิก” โดยบรรดาผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนและหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับอาเซียนและผลของความสัมพันธ์เวียดนาม – อินเดียใน 2 ทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 ; ประธานโฮจิมินห์กับประเทศอินเดีย ; อินเดียในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ; เวียดนามในยุทธศาสตร์หันความสนใจไปยังทิศตะวันออกของอินเดีย ; เวียดนาม – อินเดีย : สภาวการณ์ใหม่ วิสัยทัศน์ใหม่ และอดีตที่รุ่งโรจน์ เป็นต้น ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้เสนอว่า เพื่อขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามกับอินเดีย โดยเฉพาะความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า ทั้งสองฝ่ายต้องผลักดันการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศ รวมทั้งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าในทั้งสองประเทศและสนับสนุนผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับตลาดระหว่างกัน อีกทั้งผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยของอินเดียกับเวียดนาม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด