สมาชิกรัฐบาลไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่ผู้ใช้แรงงานในโอกาสตรุษเต๊ต

(VOVWORLD) -เช้าวันที่6มกราคม นายเวืองดิ่งเหวะ รองนายกฯได้ไปเยือน อวยพรตรุษเต๊ตและมอบของขวัญให้แก่กรรมกรและผู้ใช้แรงงานที่มีฐานะยากจนในจังหวัดกอนตุม ส่วนนายเจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรค ได้ไปเยือนและมอบของขวัญแก่กรรมกรที่ยากจนของบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการส่งออกฮาฟองจังหวัดบั๊กยาง
สมาชิกรัฐบาลไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่ผู้ใช้แรงงานในโอกาสตรุษเต๊ต - ảnh 1นายเจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรค ได้ไปเยือนและมอบของขวัญแก่กรรมกรที่ยากจนของบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการส่งออกฮาฟองจังหวัดบั๊กยาง 

โอกาสนี้ รองนายกฯเวืองดิ่งเหวะได้ชื่นชมความพยายามและผลงานของกรรมกรผู้ใช้แรงงานในจังหวัดที่ได้มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการพัฒนาของท้องถิ่นและของประเทศและย้ำว่า

ทางการท้องถิ่นตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับอำเภอและองค์กรแรงงาน สถานประกอบการต้องให้ความสนใจต่อการยกระดับคุณภาพกิจกรรมการดูแลเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปฏิบัตินโยบายด้านสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อให้กรรมกรผู้ใช้แรงงานทุกคนได้ต้อนรับตรุษเต๊ตประเพณีอย่างอบอุ่นและผาสุก”

ส่วนนายเจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคได้กล่าวกับผู้บริหารและกรรมกรบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการส่งออกฮาฟองจังหวัดบั๊กยางว่าเพื่อให้บริษัทนับวันพัฒนายิ่งขึ้นและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานได้รับการยกระดับสูงขึ้น ทางบริษัทต้องลงทุนประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสถานประกอบการต่างประเทศ เพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานเพื่อให้พวกเขามีความมั่นใจและพยายามทำงานเพื่อพัฒนาบริษัทให้เข้มแข็งมั่นคงต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด