สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนผลักดันความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล

(VOVWorld)-วันที่๘กรกฎาคม ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้มีการจัดการประชุมกลุ่มปฏิบัติงานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนหรือ CAJเพื่อหารือและประเมินผลการปฏิบัติโครงการที่ได้วางไว้และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสมาพันธ์ฯในเวลาที่จะถึง  
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนผลักดันความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล - ảnh 1
บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม (Photo: congluan)
(VOVWorld)-วันที่๘กรกฎาคม ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้มีการจัดการประชุมกลุ่มปฏิบัติงานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนหรือ CAJเพื่อหารือและประเมินผลการปฏิบัติโครงการที่ได้วางไว้และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสมาพันธ์ฯในเวลาที่จะถึง  โดยมีผู้แทนจาก๖ประเทศสมาชิกCAJเข้าร่วม ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามนำโดยนาย โห่กวางเหลย รองนายกสมาคมนักข่าวเวียดนามและเลขาธิการCAJได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในโอกาสนี้ บรรดาผู้แทนได้แสดงความเห็นว่า ต้องขยายการดำเนินงานของสมาพันธ์ในหลายด้าน  โดยเฉพาะ การผลักดันการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรสมาชิกผ่านFacebook   ซึ่งจะส่งเสริมให้บรรดานักข่าวแลกเปลี่ยนกิจกรรมของตน มีส่วนร่วมสร้างชื่อเสียงให้แก่สมาพันธ์ในอาเซียน  ในฐานะประธานCAJในช่วงปี๒๐๑๕-๒๐๑๗ สมาคมนักข่าวเวียดนามได้เสนอให้จัดการประกวดภาพถ่ายของนักข่าวCAJภายใต้หัวข้อ “อาเซียน-๑ประชาคม”ที่คาดว่า จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมการประกวดจะแนะนำเกี่ยวกับชีวิต คนของประเทศสมาชิกอาเซียน  ประเพณี เอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองและความทันสมัย  ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่ออาเซียนที่สันติภาพและเจริญรุ่งเรือง  นี่จะเป็นโอกาสเพื่อให้นักข่าวอาเซียนพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศและคนของประเทศสมาชิกอาเซียน  บรรดาผู้แทนยังแสดงความประสงค์ว่า สมาคมนักข่าวเวียดนามจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างCAJกับคณะเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด