สรุปผลช่วงเวลาเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมค้ามนุษย์ระหว่างเวียดนามกับลาวและกัมพูชา

(VOVWORLD) - วันที่ 26 มีนาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมสรุปผลช่วงเวลาเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมค้ามนุษย์ระหว่างเวียดนามกับลาวและกัมพูชาปี 2018
สรุปผลช่วงเวลาเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมค้ามนุษย์ระหว่างเวียดนามกับลาวและกัมพูชา - ảnh 1รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปของเวียดนาม เลกวี๊เวือง กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม (Photo bocongan.gov.vn)

ในที่ประชุม ตัวแทนของ 3 ประเทศได้หารือเกี่ยวกับข้อจำกัดและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ถอดประสบการณ์และเสนอมาตรการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ใขปัญหานี้ในเวลาข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปของเวียดนาม เลกวี๊เวือง ได้เสนอให้ทุกฝ่ายผลักดันการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้ามนุษย์ ยกระดับความรู้ของประชาชนในท้องถิ่นสำคัญของ 3 ประเทศ โดยเฉพาะท้องถิ่นที่มีเขตชายแดนติดกัน ส่งเสริมประสิทธิภาพของช่องทางต่างๆ รวมทั้งโทรศัพท์สายด่วนและนักวิชาการเพื่อจัดทำกลไกการประสานงาน และป้องกันไม่ให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายอาชญากรรมใหม่ๆในเขตชายแดนระหว่างสามประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด