สรุปโครงการประสานงานเพื่อกำหนดดัชนีความพอใจของประชาชนต่อการบริการของสำนักงานภาครัฐ

(VOVworld) – ประชาชนแสดงความยินดีต่อผลการแก้ไขระเบียบราชการทั้งใน 6 ด้าน ประกอบด้วย การออกบัตรประจำตัวประชาชน การออกใบอนุญาตการก่อสร้างที่อยู่อาศัย การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ใบสมรสและสูติบัตร

สรุปโครงการประสานงานเพื่อกำหนดดัชนีความพอใจของประชาชนต่อการบริการของสำนักงานภาครัฐ - ảnh 1
ภาพการประชุม (VGP)

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ณ กรุงฮานอย นาย เหงียนเถี่ยนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เป็นประธานการประชุมสรุปโครงการประสานงานเพื่อกำหนดดัชนีความพอใจของประชาชนและองค์การต่อการบริการของสำนักงานภาครัฐปี 2015 โดยหลังจากทำการสำรวจ ณ 10 จังหวัดและนครในตลอด 1 ปีที่ผ่านมาปรากฎว่า ประชาชนแสดงความยินดีต่อผลการแก้ไขระเบียบราชการทั้งใน 6 ด้าน ประกอบด้วย การออกบัตรประจำตัวประชาชน การออกใบอนุญาตการก่อสร้างที่อยู่อาศัย การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ใบสมรสและสูติบัตร พร้อมทั้งชื่นชมคุณภาพและทักษะวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ข้าราชการ แต่ประชาชนยังไม่มีความพอใจต่อจริยธรรมวิชาชีพ ความกระตือรือร้นและความรอบคอบในการรับใช้ของเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ในการนี้ นาย เหงียนเถี่ยนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ยืนยันว่า ถ้าอยากปฏิรูประเบียบราชการ ทางการทุกระดับต้องรับรู้ระดับความพอใจของประชาชน “พวกเรากำลังไปถูกทิศทาง ถ้าอยากมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ระบบการเมือง พวกเราต้องทำให้ประชาชนมีความพอใจมากขึ้น การกำหนดดัชนีความพอใจคือหลักการของการบริหารในปัจจุบัน พวกเราแสวงหาเครื่องมือที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของเวียดนามเพื่อค่อยๆมีข้อมูล”
จากผลการสำรวจเมื่อปี 2015 นาย เหงียนเถี่ยนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า ในปี 2016 แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามและกระทรวงกิจการภายในต้องจัดทำโครงการประสานงานเพื่อกำหนดดัชนีความพอใจของประชาชนและองค์การต่อการรับใช้ของสำนักงานภาครัฐในช่วงปี 2017-2020 ต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด