สรุปโครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมขนาดเล็กแห่งชาติในช่วงปี 2014-2018

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 24 เมษายน ได้มีการจัดการประชุมสรุปโครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมขนาดเล็กแห่งชาติในช่วงปี 2014-2018 
สรุปโครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมขนาดเล็กแห่งชาติในช่วงปี 2014-2018 - ảnh 1ภาพการประชุม 

ในการประชุม บรรดาผู้แทนได้แสดงความเห็นว่า โครงการได้ยืนยันถึงบทบาทสำคัญ ให้กำลังใจและระดมแหล่งพลังต่างๆให้แก่การลงทุนพัฒนาชนบทตามการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ เขตและจังหวัด นำมาซึ่งประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสังคม มีส่วนร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจตามแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ชนบทใหม่ 

นาย เจิ่นต๊วนแอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้แสดงความเห็นว่า “โครงการมี 7 เป้าหมายหลัก โดยมีเป้าหมายสำคัญๆ เช่นการแนะนำเทคโนโลยีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และยกระดับประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมขนาดเล็กในท้องถิ่น ยกระดับความสามารถในการบริหารและขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้น การฝึกสอนอาชีพ การสืบทอดอาชีพได้ช่วยพัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพ ซึ่งทางการปกครองท้องถิ่นได้มีบทบาทสำคัญในเรื่องดังกล่าว”

เพื่อค้ำประกันให้เสร็จสิ้นเป้าหมายของโครงการฯภายในปี 2020 จะมีการผลักดันการช่วยเหลือเกี่ยวกับเนื้อหาการสร้างสรรค์รูปแบบแนะนำเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีและใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในชนบท เน้นยกระดับทักษะความสามารถในการให้คำปรึกษาพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทขององค์กรให้บริการสาธารณะ เพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่กิจกรรมให้คำปรึกษาพัฒนาอุตสาหกรรมในทั่วประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด