สร้างก้าวกระโดดให้แก่การขยายตัวของเขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 6 พฤษภาคม ณ เมืองเบียนหว่า จังหวัดด่งนาย นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้เป็นประธานการประชุมพัฒนเขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้
สร้างก้าวกระโดดให้แก่การขยายตัวของเขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้ - ảnh 1 นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เข้าร่วมการประชุม 

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ย้ำถึงความสำคัญของเขตเศรษฐกิจที่ได้รับการก่อตั้งมาเป็นเวลาหลายปี แต่ยังไม่มีการประชุมใหญ่ที่หารือเกี่ยวกับการพัฒนา การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจหลักถูกระบุในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 6 เพื่อสร้างเขตสามเหลี่ยมพัฒนาระดับภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมโยงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

นายกรัฐมนตรีได้เสนอว่า “ท้องถิ่น กระทรวง หน่วยงาน นักวิชาการและนักลงทุนมีข้อเสนอในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้ให้ถูกทิศทางเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาและเป็น “หัวเรือ” ของประเทศ โดยต้องให้ข้อสังเกตถึงกลไก นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนและการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้เขตเศรษฐกิจหลักภาคใต้สร้างก้าวกระโดดมากขึ้น เสนอกลไกการประสานงานในภูมิภาคเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการเชื่อมโยงเขต”

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก มีความประสงค์ว่า ท้องถิ่นต่างๆจะนำเสนออุปสรรคและข้อสงสัยเพื่อหารือมาตรการผลักดันการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่และเป้าหมายที่วางไว้ตามมติของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการวางผังแบบบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้แบบบูรณาการจนถึงปี 2020 และกำหนดแนวทางถึงปี 2030.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด