สร้างงานทำมากขึ้นให้แก่แรงงานในอาเซียน

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 28 มีนาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนากรอบบรรทัดฐานระดับอาเซียนและข้อตกลงรับรองกันในอาเซียน
สร้างงานทำมากขึ้นให้แก่แรงงานในอาเซียน - ảnh 1

การเปิดตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อปี 2015 ได้นำไปสู่การผสมผสานเข้ากับภูมิภาคอย่างรอบด้าน ซึ่งรวมถึงด้านแรงงานและงานทำระหว่างประเทศสมาชิก ปัจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังใช้ข้อตกลงรับรองระหว่างกันใน 8 แขนงอาชีพ เช่น ทันตกรรม พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักบัญชีและการท่องเที่ยว เป็นต้น ในการกล่าวปราศรัยในการสัมมนา นาง เหงียนถิห่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่ “งานทำใน 8 แขนงอาชีพคิดเป็นส่วนน้อยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และส่งผลกระทบในระยะสั้น เพื่อให้การช่วยเหลือข้อตกลงรับรองระหว่างกัน อาเซียนได้จัดทำบรรทัดฐานระดับอาเซียนเพื่อสามารถเปรียบเทียบมาตรฐานระหว่างประเทศสมาชิกที่บรรดารัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การศึกษาและแรงงานได้ให้สัตยาบันเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2015 ในกระบวนการของภูมิภาค ขณะนี้ กรอบระดับแห่งชาติของเวียดนามมี 8 ขั้นตอนโดยนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อปี 2016”

เพื่อปฏิบัติเป้าหมายสร้างงานทำให้แก่แรงงานมากขึ้น มีส่วนร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานที่มีทักษะความสามารถของเวียดนามไปทำงานในตลาดต่างๆในภูมิภาค บรรดาผู้แทนได้แสดงความเห็นว่า เวียดนามควรมีสำนักงานแห่งชาติที่มีรับผิดชอบติดตามกระบวนการเจรจาข้อตกลงรับรองระหว่างกันในอาเซียน ผลักดันและส่งเสริมการเคลื่อนไหวด้านการศึกษา จัดสรรข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ในอาเซียนอย่างสมบูรณ์และเป็นทางการให้แก่แรงงาน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด