สร้างพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อพัฒนาประเทศ

(VOVWORLD) -เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงียนฟู้จ่องได้แสดงความยินดีต่อผลสำเร็จของเวียดนามในปี 2018

ในการให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเวียดนามเนื่องในโอกาสปีกุน 2019 เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงียนฟู้จ่องได้แสดงความยินดีต่อผลสำเร็จของเวียดนามในปี 2018 นั่นคือการพัฒนาอย่างรวดเร็วและรอบด้าน เวียดนามได้บรรลุ 12 เป้าหมายที่วางไว้ โดยมี 8 เป้าหมายสูงกว่าที่วางไว้ มีเสถียรภาพด้านการเมือง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม รักษาเอกราช ประชาธิปไตย การบูรณะภาพแห่งดินแดนและผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ สร้างบรรยากาศที่ปลึ้มปิติยินดีและมีความเชื่อมั่นในหมู่ประชาชนและสังคม

ในปี 2019 และปีต่อๆไป มีหลายหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติแต่ก่อนอื่นเวียดนามต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่การปฏิรูปการบริหารราชการอย่างชัดเจน แก้ไขอุปสรรคและกำแพงต่างๆในการลงทุน การผลิต การประกอบธุรกิจและใช้พลังทุกแหล่งเพื่อพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งให้ความสนใจมากขึ้นถึงการสร้างสรรค์และพัฒนาวัฒนธรรม สังคม มนุษย์ ปฏิบัติความก้าวหน้าและความยุติธรรมทางสังคมในแต่ละก้าวเดินและนโยบายการพัฒนา หน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือต้องปฏิบัติงานด้านการสร้างพรรคและระบบการเมืองให้มีความโปร่งใส เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปี 2019 มีความหมายสำคัญมากต่อการปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2016-2020 และเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมพรรคฯ สมัยที่ 13 เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงียนฟู้จ่องแสดงความประสงค์ว่า ประชาชน ทหารและชาวเวียดนามโพ้นทะเลจะร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่ที่ได้วางไว้ให้ลุล่วงไปด้วยดี นำประเทศย่างเข้าสู่ระยะแห่งการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ยั่งยืน มีการพัฒนาอย่างเข้มเข็งและมีสถานะสูงเด่นบนเวทีโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด