สร้างพื้นฐานให้แก่การขยายตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

(VOVWORLD) -เช้าวันที่10มิถุนายน ณ กรุงฮานอย สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และสังคมเวียดนามได้จัดการสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างและสร้างพื้นฐานให้แก่การขยายตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืนในสภาวการณ์ใหม่ในเวียดนาม”

สร้างพื้นฐานให้แก่การขยายตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืน - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ (Photo: TTXVN)

ในการนี้ บรรดานักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้เผยว่า เพื่อขยายตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืนในสภาวการณ์ใหม่ รัฐบาลต้องเน้นผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว  ยกเลิกนโยบายและกลไกที่เลือกปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนจากการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วน เป็นการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะได้เผยว่า ต้องเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมอย่างยั่งยืนและรวดเร็วเพื่อค้ำประกันให้ประเทศพัฒนาตามประเทศต่างๆในภูมิภาค นอกจากนี้ ต้องปรับปรุงตลาดการส่งออกเก่าและขยายตลาดไปยังภูมิภาคและประเทศอื่นๆ “ในสภาวการณ์ของประเทศเรา ต้องเน้นปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจและเพิ่มผลผลิต  ดังนั้น พวกเราต้องเพิ่มทักษะความสามารถในการผลิตใหม่ ลดปริมาณกำลังการผลิตส่วนเกิน ปรับเปลี่ยนนโยบายให้ความสำคัญต่อความต้องการเป็นนโยบายให้ความสำคัญต่อการจัดสรร พัฒนาการผลิตและประกอบธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มผลผลิต”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด