สร้างสรรค์จังหวัดจ่าวิงให้กลายเป็นจังหวัดที่พัฒนา

(VOVWorld)-ในกรอบการลงพื้นที่จังหวัดจ่าหวิง เช้าวันที่24เมษายน นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวจังหวัดจ่าวิงปี2017  
สร้างสรรค์จังหวัดจ่าวิงให้กลายเป็นจังหวัดที่พัฒนา - ảnh 1
นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม
กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม
(VOVWorld)-ในกรอบการลงพื้นที่จังหวัดจ่าหวิง เช้าวันที่24เมษายน นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวจังหวัดจ่าวิงปี2017  ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่า ทางการจังหวัดฯต้องสร้างสรรค์รูปแบบการเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  วางผังเขตอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมสนับสนุนการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำและสร้างเครื่องหมายการค้าให้แก่ท้องถิ่น  บนพื้นฐานของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางการจังหวัดฯต้องดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในด้านอุตสาหกรรม  รวมทั้ง อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน  อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตร  พร้อมทั้ง ย้ำว่า รัฐบาลและทางการจังหวัดมีความประสงค์ที่จะรับฟังและแบ่งเบาอุปสรรค์กับบรรดานักลงทุน
ก่อนหน้านั้น  เมื่อค่ำวันที่23เมษายน ณ จังหวัดจ่าวิง  ได้มีการจัดพิธีฉลองครบรอบ25ปีการก่อตั้งจังหวัดจ่าวิง  ในการกล่าวปราศรัยในพิธี  นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ชื่นชมผลสำเร็จที่ทางจังหวัดฯได้บรรลุในเวลาที่ผ่านมา จากความประสงค์ที่จะพัฒนาจังหวัดจ่าวิงให้เป็นจังหวัดที่พัฒนาในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและในระดับประเทศ  นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ได้เสนอมาตรการต่างๆ รวมทั้ง การที่จังหวัดจ่าวิงต้องตรวจสอบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม  ระดมแหล่งพลังต่างๆจากสังคมและให้ความสนใจต่อการพัฒนาการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง “จังหวัดจ่าวิงต้องพัฒนาเป็นจังหวัดตัวอย่างเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศ ที่ดินและจุดแข็งต่างๆเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่ทันสมัย  ผสานการเกษตรอัฉริยะและอุตสาหกรรมการแปรรูป  เข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าทั้งภายในและต่างประเทศ  เน้นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การพัฒนา”
ในการนี้ นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ได้มอบเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้นหนึ่งของประธานประเทศให้แก่จังหวัดจ่าวิง.           

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด