สร้างสรรค์ชนชั้นกรรมกรเวียดนามให้เข้มแข็งในภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยคือหน้าที่สำคัญและเร่งด่วน

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 25 กันยายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สหภาพแรงงานเวียดนามสมัยที่ 12 วาระปี 2018-2023 โดยมีผู้นำพรรค รัฐ รัฐบาล สภาแห่งชาติ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลาง สหพันธ์แรงงานโลก สหภาพแรงงานอาเซียน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศเข้าร่วม 
สร้างสรรค์ชนชั้นกรรมกรเวียดนามให้เข้มแข็งในภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยคือหน้าที่สำคัญและเร่งด่วน - ảnh 1ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม (laodong)

ในการนี้ ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ย้ำว่า ชนชั้นกรรมกรคือกองกำลังเดินหน้าของการปฏิวัติเวียดนาม พรรค รัฐและประชาชนให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่ชนชั้นกรรมกรและผู้ใช้แรงงานเป็นพิเศษ“ในระยะปัจจุบัน ต้องยืนหยัดทัศนะที่ถือชนชั้นกรรมกรเป็นผู้บริหารการปฏิวัติภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ซึ่งชนชั้นกรรมกรเป็นชนชั้นที่มีวิธีการผลิตที่ทันสมัย เป็นกองกำลังเดินหน้าในภารกิจการสร้างสรรค์ระบอบสังคมนิยม เป็นแกนหลักของกลุ่มพันธมิตรกรรมกร เกษตรกร และปัญญาชน ซึ่งการเติบโตของชนชั้นกรรมกรคือเงื่อนไขชี้ขาดที่ค้ำประกันการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ การพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น การสร้างสรรค์ชนชั้นกรรมกรเวียดนามให้เข้มแข็งในภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยคือหน้าที่สำคัญและเร่งด่วนของพรรค รัฐ ทางการทุกระดับ รวมทั้งกรรมกรทุกคนและของทั้งสังคม ซึ่งองค์การสหภาพแรงงานมีความรับผิดชอบและบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง”

ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ในภูมิภาคและโลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน เลขาธิการใหญ่พรรคได้เสนอประเด็นต่างๆให้ที่ประชุมร่วมหารือ ได้แก่ การเน้นยกระดับความรู้ และความมุ่งมั่นทางการเมืองให้แก่กรรมกร พนักงานและผู้ใช้แรงงาน ดูแลเอาใจใส่ผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของสมาชิกสหภาพแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องสิทธิ ผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของสมาชิกสหภาพแรงงานและผู้ใช้แรงงาน เปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการปฏิบัติ ยกระดับคุณภาพกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใหม่ เข้าร่วมการสร้างสรรค์ ปรับปรุง ปกป้องพรรคและทางการทุกระดับ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบและสิทธิผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงาน พนักงาน ผู้ใช้แรงงานและองค์การสหภาพแรงงาน

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้เลือกคณะผู้บริหารสหภาพแรงงานเวียดนามสมัยที่ 12 วาระปี 2018-2023 โดยเลือกสมาชิกของคณะผู้บริหาร 161 คนจากผู้ลงสมัคร 185 คน

นอกจากนี้ ได้มีการจัดการประชุมครั้งแรกคณะผู้บริหารของสหภาพแรงงานเวียดนามสมัยที่ 12. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด