สร้างสรรค์นครใหม่บิ่งเยืองให้กลายเป็นตัวเมืองที่ทันสมัยและมีอารยธรรม

(VOVworld) – นครใหม่บิ่งเยืองมีพื้นที่๑พันเฮกตาร์ซึ่งรัฐบาลได้ลงนามอนุมัติเพื่อให้กลายเป็นเขตตัวเมืองที่ทันสมัยและมีอารยธรรม เป็นศูนย์กลางของนครบิ่งเยืองสังกัดส่วนกลางตามแนวทางพัฒนาจนถึงปี๒๐๒๐ 

สร้างสรรค์นครใหม่บิ่งเยืองให้กลายเป็นตัวเมืองที่ทันสมัยและมีอารยธรรม - ảnh 1
ท่านเหงวียนเติ้นหยุงนายกรัฐมตรีเวียดนามเข้าร่วมพิธีลงมือก่อสร้าง
และพัฒนานครใหม่บิ่งเยือง(Photo:TTX )
(VOVworld) – เมื่อค่ำวันที่๒๐เดือนนี้ ได้มีการเปิดพิธีลงมือก่อสร้างและพัฒนานครใหม่บิ่งเยืองและเปิดศูนย์ราชการของจังหวัดโดยหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการยิงดอกไม้ไฟอย่างสวยงามตระการตาซึ่งเป็นนิมิตรหมายของระยะใหม่ในการปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาจังหวัดตามแนวทางการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ในการนี้ ท่านเหงวียนเติ้นหยุงนายกรัฐมตรีเวียดนามได้กล่าวว่า “นี่เป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาของจังหวัดบิ่งเยือง ยืนยันถึงความคล่องตัว ความคิดสร้างสรรค์ และแสดงให้เห็นถึงแนวทางและวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสากรรมที่ทันสมัยของประเทศ รวมทั้งจังหวัดบิ่งเยืองและผมขอชื่นชมจังหวัดบิ่งเยืองที่ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินใหม่โดยใช้แต่แหล่งที่ดินที่มีอยู่ของสำนักงาน๕๘แห่งของพรรคทุกระดับ แนวร่วม ทางการ และองค์การมวลชนของจังหวัดเพื่อก่อสร้างศูนย์ดังกล่าวซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้อง ดังนั้น รัฐบาลจะส่งเสริมให้จังหวัดและนครต่างๆก่อสร้างศูนย์ทำงานราชการที่ทันสมัยตามแนวทางนี้เพื่อรับใช้ประชาชนและนักธุรกิจได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น”
นครใหม่บิ่งเยืองมีพื้นที่๑พันเฮกตาร์ซึ่งรัฐบาลได้ลงนามอนุมัติเพื่อให้กลายเป็นเขตตัวเมืองที่ทันสมัยและมีอารยธรรม เป็นศูนย์กลางของนครบิ่งเยืองสังกัดส่วนกลางตามแนวทางพัฒนาจนถึงปี๒๐๒๐ ซึ่งตามนั้น ศูนย์ราชการจะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญของนครใหม่แห่งนี้
โอกาสนี้ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งเยืองได้มอบใบอนุญาตประกอบการลงทุนให้แก่สถานประกอบการ๒๔แห่งตั้งแต่ต้นปี๒๐๑๔และมอบหนังสือชมเชยให้แก่หน่วยงาน๒๓แห่งและบุคคลที่มีส่วนร่วมลงทุนก่อสร้างนครใหม่บิ่งเยือง./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด