สร้างสรรค์บั๊กนิงให้กลายเป็นเขตตัวเมืองน่าอยู่

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 17 มีนาคม ณ เมืองบั๊กนิง จังหวัดบั๊กนิง นาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีประกาศมติของนายกรัฐมนตรีที่รับรองเมืองบั๊กนิงให้เป็นเขตตัวเมืองเกรด 1 สังกัดจังหวัดบั๊กนิง
สร้างสรรค์บั๊กนิงให้กลายเป็นเขตตัวเมืองน่าอยู่ - ảnh 1ภาพในพิธี 

ในการนี้ นาย เวืองดิ่งเหวะได้ย้ำว่า จากสถานะทางภูมิศาสตร์ที่สะดวก ทางการจังหวัดต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและจุดแข็งของท้องถิ่นอย่างเต็มที่และมีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงรุก ระดมและใช้แหล่งพลังต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างก้าวกระโดดที่เอื้อให้แก่การพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน พยายามสร้างสรรค์บั๊กนิงให้เป็นนครสังกัดส่วนกลางภายในปี 2022ต้องผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการ สร้างสรรค์ทางการปกครองเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์และบริสุทธิ์เพื่อรับใช้ประชาชนและสถานประกอบการ พัฒนาเมืองอัจฉริยะและทางการปกครองอิเล็กทรอกนิกส์ เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่โปร่งใสและเปิดเผย เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารและใช้ที่ดินและทรักยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเชิงรุก ให้ความสนใจพัฒนาวัฒนธรรมสังคม ค้ำประกันการปฏิบัตินโยบายสวัสดิการสังคม ดูแลเอาใจใส่ชีวิตให้แก่ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ผู้ที่อยู่ในเป้านโยบายและครอบครัวที่ยากจน รวมทั้งงานด้านสาธารณสุข การศึกษาและฝึกอบรม โดยเฉพาะการฝึกอบรมแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงให้แก่นิคมอุตสาหกรรมในท้องถิ่น อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเขตกิงบั๊ก โดยเฉพาะงานเทศกาล มรดกวัฒนธรรมทั้งรูปธรรมและนามธรรม”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด